canvas-5 Werkzaamheden ARZ _ Foto ID-00087

Stand van zaken intrillen damwandplanken

Judith29 oktober 2019Zuiderplantsoen


De afgelopen week hebben we ter hoogte van het Herewegviaduct met één heistelling gewerkt aan het intrillen van de damwandplanken. In totaal zijn er op vier werkdagen 49 damwandplanken ingetrild. De teller staat hiermee op 1502 damwandplanken in totaal. De werkzaamheden bij het Herewegviaduct zijn zondagavond 27 oktober afgerond en de weg is weer opengesteld.

Combinatie Herepoort heeft damwandplanken ingetrild voor de verdiepte ligging ter hoogte van de Hereweg/Papiermolenlaan. Hiervoor was de Hereweg afgesloten voor het verkeer. Ook hebben we de Hereweg een stukje verlegd, zodat het verkeer tijdens de bouw van de verdiepte ligging door kan blijven rijden.

Kempkensberg

Bij de Kempkensberg zijn we sinds woensdag 18 september bezig met het intrillen van de damwandplanken, namelijk vanaf DUO/Belastingdienst richting de Hereweg. Op donderdag 10 oktober zijn we vlakbij het Sterrebos aangekomen. Voordat we daar verder gaan, zullen aan het einde van dit jaar eerst gedurende drie weken enkele pompproeven worden uitgevoerd.

De aanleg van de bouwkuip van de verdiepte ligging moet veilig en beheerst gebeuren. Met deze pompproef kan het effect op vernatting en verdroging van de omgeving van de bouwkuip van de verdiepte ligging goed in kaart worden gebracht. De pompproeven geven inzicht in de gevolgen van de bemaling van het grondwater. De resultaten van de pompproeven bepalen ook of er bij de nog aan te brengen damwandplanken langs het Sterrebos aanvullende maatregelen nodig zijn om vernatting of verdroging van het Sterrebos te voorkomen.

Vervolg

Op een aantal plekken moeten nog damwandplanken worden ingetrild, namelijk de Kempkensberg (zoals hierboven beschreven), de Esperantokruising, de Hereweg (noordwand) en het Oude Winschoterdiep. Ook een groot deel van de planken die de tussenschermen voor de compartimenten gaan vormen, moeten nog worden ingetrild. Een overzicht van de locaties en de planning volgt.

Foto: Raymond Bos


Lees ook: