canvas-Werkzaamheden ARZ 2-8-2019 _ Foto ID-2246005 (2)

Update damwandplanken 16 augustus: achterstand bijna ingelopen en start herstelwerkzaamheden

Judith16 augustus 2019Zuiderplantsoen


De afgelopen week hebben we met vier heistellingen hard gewerkt aan het intrillen van de damwandplanken. In totaal zijn er op zes werkdagen, waarvan één zaterdag en vier avonden, 176 damwandplanken ingetrild. De teller staat hiermee op 860 damwandplanken in totaal.

De uitbreiding van de werktijden heeft het gewenste effect gehad. De opgelopen achterstand is bijna ingelopen, waardoor we nu aan de slag kunnen met het herstellen en gereedmaken van de zuidelijke ringweg voor de openstelling op maandag 26 augustus om 06.00 uur.

Afronding werkzaamheden eerste helft damwandplanken

Vrijdag 16 augustus gaan we verder met het intrillen van damwandplanken voor het noordelijke deel van de damwand. Zaterdag 17 augustus werken we van 07.00 tot 16.00 uur aan de afronding hiervan. Dan worden op enkele laatste punten damwandplanken ingetrild en een aantal planken op diepte gebracht. Hierna is aan de noordzijde het intrillen van damwandplanken afgerond op de plekken die cruciaal zijn voor de openstelling van de weg.

Het intrillen zal doorgaan tot eind december met minder heistellingen en op de gebruikelijke werktijden. Dit betreft de noordwand ter hoogte van de H.L. Wichersstraat en het grootste deel van de zuidwand. Het werk voeren we uit op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 19.00 uur, met uitzondering van een aantal locaties.

Planning damwanden + infokeet 16 aug 2019
Planning intrillen damwandplanken en opening informatiekeet

Herstelwerkzaamheden zuidelijke ringweg

Vanaf zaterdag 17 augustus gaan we bezig met de werkzaamheden die nodig zijn om de weg op tijd open te stellen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om asfalt verwijderen en aanbrengen, markering aanbrengen, omzetten van bebording en barriers plaatsen. Deze werkzaamheden zullen grotendeels overdag plaatsvinden. Bij de Hereweg ter hoogte van de verlegde afrit en ter hoogte van de aangepaste Waterloolaan, is het nodig om zowel overdag als ’s nachts te werken aan de verkeerslichten. Deze leggen we opnieuw aan en installeren we ’s nachts. Direct omwonenden van de Hereweg zijn met een brief over deze nachtelijke werkzaamheden geïnformeerd.

Werkzaamheden ARZ 2-8-2019 _ Foto ID-2246029 (2)
Intrillen damwandplanken (foto: Raymond Bos)

Meer weten?

Lees hier de wekelijkse rapportage (periode: 9 tot 16 augustus 2019). Elke week vind je in de Bibliotheek een nieuw rapport met hierin de voortgang en de laatste planning.

Wil je direct op de hoogte worden gehouden als werkzaamheden uitlopen? Meld je dan aan voor onze sms-service.

Headerfoto: Raymond Bos


Lees ook: