canvas-Werkzaamheden ARZ 2-8-2019 _ Foto ID-2246029 (2)

Extra maatregel om geluidsoverlast in te perkenDe afgelopen week veroorzaakten we extra geluidsoverlast in de omgeving door moeilijke bodemomstandigheden. We hebben allerlei maatregelen getroffen om de geluidsoverlast van het intrillen van de damwandplanken zoveel mogelijk te beperken, zoals voorboren en fluideren (onder hoge druk water toevoegen bij het damwandpunt). Als laatste optie treffen we een extra maatregel, namelijk het ophangen van geluidswerende rubberen matten aan een hijskraan. Deze matten dempen het geluid.

Extra maatregel vertraagt het intrillen

Door deze extra maatregel wordt het geluidsniveau beperkt, maar het vertraagt het intrillen van de damwandplanken wel. Daarom is er nog niet eerder voor deze maatregel gekozen. Er moeten extra handelingen worden gedaan voordat de damwandplank kan worden ingetrild. De extra geluidsdempende maatregel wordt op z’n vroegst zaterdag 10 augustus toegepast bij één stelling, namelijk de stelling in de buurt van de Waterloolaan/Verlengde Oosterweg. Bij deze stelling zitten de omwonenden dichtbij de werkzaamheden.

Afhankelijk van de windkracht

De extra maatregel zorgt voor vermindering van de geluidsoverlast, maar de rubberen matten zijn wel een flinke windvanger. Bij zware windstoten kan het hijsend personeel besluiten dat het niet veilig genoeg is om de rubberen matten op te hangen. Veiligheid gaat altijd voor alles.

Foto: Raymond Bos


Lees ook: