canvas-luchtfoto-hereweg

Sloop van zuidelijk deel viaduct Hereweg in drie weekendenIn de tweede helft van juni gaat Combinatie Herepoort in drie weekenden het zuidelijke deel van het viaduct over de Hereweg slopen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Door de sloop ontstaat ruimte voor de aanleg van de bouwkuip voor de verdiepte ligging. In die drie weekenden moet de Hereweg ter hoogte van de zuidelijke ringweg dicht voor al het verkeer.

Het zuidelijke deel van het viaduct is niet meer in gebruik. Het verkeer op de ringweg is naar het noorden opgeschoven. De sloop van het zuidelijke deel van het viaduct is nodig om vanaf de zomervakantie tot eind 2019 damwanden in te kunnen trillen. Deze damwanden vormen de bouwkuip van de verdiepte ligging.

Combinatie Herepoort voert de sloopwerkzaamheden uit in het weekend van 15 en 16 juni, 22 en 23 juni en 29 en 30 juni. De werkzaamheden in deze drie weekenden zijn zowel overdag als ’s nachts, van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur.

Hinder

Omwonenden kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden in de vorm van geluid en trillingen. Om hinder zoveel mogelijk te beperken gebruiken we geluidswerende maatregelen. De meest overlastgevende werkzaamheden voeren we zoveel mogelijk overdag uit.

Verkeershinder

Voor de werkzaamheden is het nodig de Hereweg ter hoogte van het viaduct af te sluiten voor al het verkeer (zie de afbeelding hieronder). Het autoverkeer kan de omleiding via de gele borden volgen. Fietsers en voetgangers gaan een stukje om via de Papiermolenlaan/Papiermolentunnel en het fietspad Maaslaan/Zuiderbegraafplaats.

De afsluiting geldt in de volgende periodes.

  • Van vrijdag 14 juni 21.00 uur tot maandag 17 juni 05.00 uur
  • Van vrijdag 21 juni 21.00 uur tot maandag 24 juni 05.00 uur
  • Van vrijdag 28 juni 21.00 uur tot maandag 1 juli 05.00 uur

Door alleen in weekenden te werken, blijft de overlast voor het doorgaand verkeer beperkt. Lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel altijd doorrijden.

hereweg sloop
Afsluitingen sloopweekenden Hereweg

Volg de sloopwerkzaamheden live via onze webcam


Lees ook: