canvas-20180726 RingZuid groningen (19)

Verkeer richting Hoogezand in januari naar tijdelijke wegVanaf vrijdagavond 25 januari 22:00 uur tot en met zaterdagochtend 26 januari 07:00 uur is de zuidelijke ringweg in de richting Hoogezand gestremd tussen het Julianaplein en het knooppunt Europaweg. In deze nacht schuift Combinatie Herepoort de zuidelijke rijbanen in de richting van Hoogezand op naar het noorden. Ook gaat de oprit vanaf de Kempkensberg richting Hoogezand definitief dicht. Vanaf zaterdag 26 januari rijdt het verkeer tussen het Julianaplein en de Europaweg dan in beide richtingen op de tijdelijke weg. Deze verkeerssituatie blijft de komende jaren gelijk.

Oprit Kempkensberg richting Hoogezand definitief dicht

Combinatie Herepoort start vrijdagavond 25 januari om 20:00 uur met de voorbereidende werkzaamheden en worden alvast enkele rijstroken afgesloten. Vervolgens gaat Combinatie Herepoort de laatste delen van de tijdelijke weg richting Hoogezand asfalteren om daarna de belijning aan te brengen en schermen en verkeersborden te plaatsen. Omdat het verkeer dan op de andere weghelft rijdt, wordt de oprit vanaf de Kempkensberg richting Delfzijl en Hoogezand definitief afgesloten. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden verplaatst naar de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 januari.

Voorbereiding sloop zuidbaan

Zodra het verkeer op de tijdelijke weg rijdt, kunnen de zuidbaan van de zuidelijke ringweg en de oprit vanaf de Kempkensberg op termijn worden afgebroken voor de bouw van de verdiepte ligging. Tijdens de treinvrijeperiode in februari 2019 wil Combinatie Herepoort hiermee een begin maken door het viaduct over het spoor bij de Esperantostraat deels te slopen. De documenten die nodig zijn om toestemming te verlenen voor het deels slopen van het viaduct liggen nog ter beoordeling voor.

Omleidingskaartje algemeen
Tijdens de werkzaamheden is er voor verkeer richting Hoogezand een omleidingsroute via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg.
Omleidingsroutes stremming oprit Kempkensberg
De oprit vanaf de Kempkensberg richting Delfzijl en Hoogezand is vanaf vrijdag 25 januari 20:00 uur definitief afgesloten.

Onderzoek

Voordat het verkeer over de tijdelijke weg mag rijden beoordeelt een team van onafhankelijke auditoren of de weg aan alle eisen op het gebied van veiligheid voldoet. Dat gebeurt zowel bij daglicht als in het donker. Zij kijken bijvoorbeeld of de belijning duidelijk is en of alle borden goed zichtbaar zijn. Keuren de auditoren de weg goed, dan rijdt het verkeer vanaf zaterdag 26 januari over de tijdelijke weg.

Onderzoek

De tijdelijke weg tussen het Julianaplein en de Europaweg zorgt voor een stabiele en veilige verkeerssituatie en geeft Combinatie Herepoort de benodigde ruimte om veilig aan de weg te werken. Voor automobilisten heeft dit als voordeel dat de verkeerssituatie de komende jaren stabiel is. Dat is veiliger dan een situatie die vaak verandert.

Verkeer van en naar onder andere Helpman en de Herewegbuurt kan ook via de volgende routes op de ringweg komen richting Hoogezand en Delfzijl:
- Via oprit Van Ketwich Verschuurlaan - Julianaplein
- Via Esperantokruising - Verlengde Lodewijkstraat - Boumaboulevard
- Via oprit Hereweg richting Julianaplein en dan via de botrotonde bij Laan Corpus den Hoorn weer terug richting het Julianaplein
- Via Vondellaan - Hoornsediep - Parkweg - Emmaviaduct - Julianaplein
- Via Parkweg - Emmaviaducht - Julianaplein
- Via Trompsingel - Griffeweg - Europaweg
- Via Stationsweg - Emmaviaduct - Julianaplein


Lees ook: