canvas-20180726 Verdiepte ligging 1

Waarom leidt het aflasten van de zomerstremming tot een jaar vertraging?

Claudia27 juli 2018


Vorige week werd bekend dat de kort van tevoren aangekondigde zomerstremming van de zuidelijke ringweg niet door ging. Een veelgestelde vraag is waarom dit leidt tot nog een jaar vertraging.

In juni heeft Combinatie Herepoort een nieuwe planning ingediend, waaruit bleek dat er sprake is van drie jaar vertraging. Daarbij heeft de aannemer ook voorstellen gedaan om de opgelopen vertraging te verminderen. Een van deze voorstellen was de ‘zomerstremming’ van de zuidelijke ringweg.

Voor het bouwen van de verdiepte ligging tussen het Julianaplein en het Europaplein is een bouwkuip nodig. Aan weerskanten van de bouwkuip komen damwanden. De periode die nodig is voor het intrillen van deze damwanden kon de aannemer sterk inkorten door de zuidelijke ringweg tussen het Julianaplein en de Europaweg deze zomer vijf weken af te sluiten voor alle verkeer. Hierbij gaat het alleen om de zuidbaan, de noordbaan zou open blijven. Volgens het contract mag de zuidelijke ringweg uit het oogpunt van bereikbaarheid echter overdag niet worden afgesloten.

Waarom de zomerstremming?

De stuurgroep was bereid om toestemming te verlenen voor de zomerstremming om twee redenen. In de eerste plaats zou het ’s nachts intrillen van de damwanden veel geluidsoverlast opleveren voor de omgeving. In de tweede plaats kon de aannemer hiermee een jaar op de vertraging inlopen. ’s Nachts werken betekent elke nacht opnieuw eerst al het materieel klaarzetten en na de werkzaamheden de weg weer repareren en alles afbouwen zodat het verkeer vanaf 6.00 uur kan rijden. De werktijd voor het intrillen van de damwand is dan slechts enkele uren, voldoende voor een paar damplanken. In totaal zou dit drie tot vier maanden in beslag nemen. Door de weg vijf weken achter elkaar te stremmen, hoeft CHP het materieel maar één keer klaar te zetten, kunnen zij met veel meer heistellingen tegelijk werken en hoeft de weg pas aan het einde, eenmalig, gerepareerd te worden. Dat dit een jaar en niet drie tot vier maanden op de planning scheelt komt doordat de weg alleen maar zo lang in een vakantie mag worden afgesloten, en de werkzaamheden anders doorschuiven naar de zomervakantie van 2019.

Waarom is de zomerstremming afgeblazen?

Ondanks alle inspanningen van alle betrokken partijen is het niet gelukt om de zomerstremming door te laten gaan. Daar is een aantal redenen voor. De belangrijkste is de korte beschikbare tijd om het idee van de zomerstremming goed voor te bereiden. De aannemer moest het uitvoeringsontwerp voor de verdiepte ligging veel sneller uitwerken dan de bedoeling was. Daarna had de projectorganisatie maar weinig tijd om alle ingediende documenten te beoordelen. Er was uiteindelijk onvoldoende tijd om op basis van het uitvoeringsontwerp aan te tonen dat een veilige een beheerste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk was, en dat het intrillen van de damwanden geen gevolgen zou hebben voor de omgeving. Zo wil de projectorganisatie zeker weten dat er geen gebouwen verzakken, dat er geen kabels en leidingen worden geraakt en dat het Sterrebos niet uitdroogt doordat er te veel grondwater aan de bodem wordt onttrokken.

Het vervolg

Combinatie Herepoort is gevraagd om de gevolgen voor de planning zo snel mogelijk in beeld te brengen en om aan te geven wat dit betekent voor de voortgang van de werkzaamheden.


Lees ook: