canvas-Ring Groningen (29)

Deel van de zuidelijke ringweg in de zomer vijf weken afgeslotenVan 20 juli tot en met 24 augustus 2018 is de zuidelijke ringweg (N7) in de richting Hoogezand tussen het Julianaplein en de Europaweg afgesloten. Aannemer Combinatie Herepoort gaat in deze periode de bouwkuip voor de verdiepte ligging aanleggen. In de middenberm van de ringweg worden hiervoor damwanden ingetrild (zie bijgaand kaartje). Het verkeer wordt omgeleid. Na het herijkingsbesluit over de drie optimalisaties in november 2017 is afgesproken dat Combinatie Herepoort een nieuwe planning moest afgeven voor 1 juni. Uit deze nieuwe planning van Combinatie Herepoort blijkt dat het project gaat uitlopen. Doordat de stuurgroep Aanpak Ring Zuid instemt met de zomerstremming kan dit worden teruggebracht naar circa twee jaar. Daardoor verschuift de openstelling van de weg van 2021 naar 2023. Meer maatregelen om de uitloop te beperken worden onderzocht.

Voordat de zomerstremming start, wordt de tijdelijke weg aan de noordzijde van de ringweg op 8 juli in gebruik genomen. Deze weg loopt van het Europaplein tot het Julianaplein. De tijdelijke weg ligt straks deels op de noordbaan van de ringweg zelf en deels op de plek waar het talud van de ringweg ligt. Voor het verkeer op de A7/N7 vanuit Hoogezand richting Drachten/Assen zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar. Deze situatie blijft de komende jaren bestaan.

kaartje zomerstremming 2018 DEF

Hinder voor omwonenden

Het intrillen van de damwanden gaat overlast opleveren voor de omgeving in de vorm van geluidshinder en trillingen. Er wordt in principe alleen overdag gewerkt, van 7.00 tot 19.00 uur, maar mocht dat nodig zijn is er een uitloop mogelijk tot uiterlijk 23.00 uur. Indien nodig kan de periode uitgebreid worden met een zesde week. Om de overlast verder te beperken, worden de damwanden ingebracht met een speciaal hoogfrequent trilblok, dat voor minder trillingen en geluid zorgt. Omwonenden krijgen een brief met een toelichting en een uitnodiging voor inloopbijeenkomsten op 3 en 4 juli.

Planning project

De aanleg van het project dwars door de stad is een complex geheel. Combinatie Herepoort heeft meer tijd nodig gehad om het definitief ontwerp af te ronden. Daarbij heeft Combinatie Herepoort een aantal mogelijkheden in beeld gebracht om deze uitloop zo veel mogelijk te beperken. De zomerstremming is de eerste beheersmaatregel die wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gekozen voor een korte, intensieve periode met overlast. Dit is om een langere periode van vertraging en overlast doordat in de nacht gewerkt moet worden te voorkomen.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het uitvoeringsontwerp voor de bouwkuip, met daarin de uitvoeringstekeningen. Voor deze werkzaamheden definitief kunnen starten, moet de projectorganisatie dit ontwerp nog toetsen op veiligheid en beheersbaarheid. Alleen als de toetsing hierop positief verloopt, zal definitief toestemming worden verleend voor de zomerstremming.

Op de kaartjes hieronder de belangrijkste omleidingsroutes.

Omleidingskaartje algemeen
Omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer. Bron: Groningen Bereikbaar.
Omleidingskaartje centrum
Omleidingsroutes richting het centrum. Bron: Groningen Bereikbaar.
Omleidingskaartje UMCG
Omleidingsroutes richting het UMCG. Bron: Groningen Bereikbaar.
Omleidingskaartje Sontplein
Omleidingsroutes richting het Sontplein. Bron: Groningen Bereikbaar.
Omleidingskaartje Europapark
Omleidingsroutes richting Europapark. Bron: Groningen Bereikbaar.

Lees ook: