canvas-20180314_JvK_damwand_Vondellaan_05

Dertien nachten en één weekend hinder van werkzaamheden op A28 bij Brailleweg

John14 mei 2018Julianaplein


Vanaf 14 mei tot en met 1 juni 2018 trillen we damwanden in langs de A28 ter hoogte van de Brailleweg. Ook slopen we de betonnen zijwanden bij het viaduct van de Brailleweg en brengen we nieuwe wegmarkeringen aan op de A28. De werkzaamheden voeren wij voornamelijk in de avonduren en de nachten uit, om de veiligheid van de omgeving en het verkeer te waarborgen. We verwachten dat de werkzaamheden leiden tot trillingen en geluidhinder in de omgeving.

Kortgeleden zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een tijdelijke weg en een tijdelijk viaduct bij de Brailleweg. Dankzij het tijdelijke viaduct kan het verkeer vanaf de A28 naar het Julianaplein blijven rijden als straks het nieuwe Braillewegviaduct wordt gebouwd.

Werkzaamheden

Om de tijdelijke weg en het tijdelijke viaduct aan te kunnen leggen, moeten langs de bouwplaats damwanden in de grond worden gebracht. In totaal moeten we dertien nachten aan de slag (14 t/m 20 mei, 22 t/m 24 mei en 28 t/m 30 mei, steeds van 21.00 uur tot 06.00 uur de volgende ochtend) . Ook werken we overdag in het weekend van 19 en 20 mei. In de tabel hieronder staan alle werkzaamheden en de data. De planning is onder voorbehoud van onder andere het weer. Als er wijzigingen zijn in de planning, passen we dat in de tabel hieronder aan.

Periode

Locatie

Werkzaamheden

Hinder

's nachts
21.00-06.00 uur

14 op 15 mei
15 op 16 mei
16 op 17 mei
17 op 18 mei
18 op 19 mei

22 op 23 mei
23 op 24 mei
24 op 25 mei
25 op 26 mei

overdag
(tot 22.00u)

26 mei
reserve:
27 mei

A28 naast de Brailleweg Damwanden aanbrengen

Geluidshinder:
- Door sloopwerkzaamheden
- Door machines

's nachts
21.00-06.00 uur

14 op 15 mei
15 op 16 mei
16 op 17 mei
18 op 19 mei
20 op 21 mei

- Oprit 38 naar de A28 vanaf Van Ketwich Verschuurlaan tot afrit Groningen-centrum
- Op de A28 ter hoogte van de Ter Braaklaan tot Maria Dermoutlaan

Markeringen aanbrengen

Geluidshinder:
- Door machines

Verkeershinder:
- Oprit 38 naar de A28 (vanaf Van Ketwich Verschuurlaan) afgesloten
- Afrit Groningen-centrum afgesloten (onderdoorgang Vondellaan richting centrum)
- Emmaviaduct richting centrum afgesloten
- Eén rijstrook afgesloten op de A28 richting Groningen. vlak voor Groningen-Zuid

dag en nacht
06.00-06.00 uur

19 op 20 mei
20 op 21 mei

Brailleweg Slopen betonnen wanden

Geluidshinder:
- Door sloopwerkzaamheden
- Door machines

(reserve)
's nachts
21.00-06.00 uur

14 op 15 mei
16 op 17 mei
17 op 18 mei
18 op 19 mei

Op de A28 ter hoogte van de Van Schendelstraat Slopen geluidsscherm

Geluidshinder:
- Door sloopwerkzaamheden
- Door machines

Verkeershinder
- Eén rijstrook afgesloten op de A28

Hinder omwonenden

We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken, maar hinder is helaas onvermijdelijk. We kiezen ervoor de damwanden in te trillen in plaats van in te slaan, omdat dit minder geluidshinder geeft in de omgeving. Het intrillen zorgt wel voor een brommend of zoemend geluid, dat tot op grote afstand te horen kan zijn. Ook kunnen tot vrij ver in de omgeving trillingen worden gevoeld. We verwachten dat deze geen schade veroorzaken, maar we gaan ze voor de zekerheid op de werklocaties wel monitoren. Daarnaast kunnen de sloopwerkzaamheden en het aanbrengen van de nieuwe wegmarkering op de A28 geluidhinder geven. Bij beide werkzaamheden worden machines ingezet.

Hinder voor verkeer

Voor het verkeer zijn er verschillende afsluitingen (zie de tabel). Omleidingen worden aangegeven op de borden langs de weg.

Vragen en klachten

Tijdens de werkzaamheden staat de mobiele informatiekeet van Aanpak Ring Zuid naast het bouwterrein aan de Van Eedenstraat. Iedereen kan hier terecht met vragen of klachten over de werkzaamheden. De informatiekeet is op de volgende momenten open:

Maandag 14 mei 16.00 – 17.00 uur
Woensdag 16 mei 16.00 – 17.00 uur
Woensdag 23 mei 16.00 – 17.00 uur
Dinsdag 29 mei 16.00 – 17.00 uur

Wie vragen of klachten over de werkzaamheden heeft, kan ook terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, via het formulier op deze website of per telefoon op (050) 367 89 89.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws over de werkzaamheden in de omgeving van de Brailleweg? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief Julianaplein.

Lees ook: Slimme vraag: waarom zijn er zo veel werkzaamheden 's nachts?


Lees ook: