canvas-2020-02-21 13.44.04 brailleweg zand - foto ARZ verkleind

Start aanleg nieuwe op- en afritten Brailleweg

John21 februari 2020Julianaplein


Op maandag 24 februari begint Combinatie Herepoort met de aanleg van de nieuwe op- en afritten van de A28 ter hoogte van de Brailleweg. In een periode van vijftien weken worden er grote hoeveelheden zand aangevoerd. Het bouwverkeer moet onder andere door de Vondellaan. We nemen maatregelen voor de verkeersveiligheid.

De afgelopen weken hebben we het bouwterrein bij de Brailleweg ingericht en zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het aanbrengen van zand is de eerste stap in de bouw van de op- en afritten. We brengen het zand laag voor laag aan tot een hoogte van 9 meter boven de grond. Dat gaat in fases, in een periode van ongeveer 15 weken. De bulten zand worden hoger dan uiteindelijk nodig is. Het zand moet namelijk eerst ‘inklinken’ zodat het steviger wordt. Als het zand stevig genoeg is, halen we de bovenlaag eraf om op de juiste hoogte te komen.

aanbrengen voorbelasting Brailleweg febr 2020
De A28, met daaronderdoor de Brailleweg. Het zand wordt aangebracht in de twee oranje vakken.
20200221 routes bouwverkeer brailleweg
De routes van het bouwverkeer vanaf Hoogezand en vanaf Assen naar de Brailleweg en weer terug.

Transporten

Het zand wordt aangevoerd op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Op die dagen rijdt er gemiddeld elke tien minuten een vrachtwagen met zand vanuit Hoogezand of Assen naar de Brailleweg. In de periodes dat het zand moet inklinken, rijden er geen vrachtwagens. Op het kaartje hiernaast zijn de routes van de vrachtwagens te zien. Het bouwverkeer gaat onder andere over de Parkbrug, door de Vondellaan en de Van Ketwich Verschuurlaan. Het werkverkeer is genoodzaakt deze route te rijden omdat de Brailleweg éénrichtingsverkeer is.

Veiligheid

De vrachtwagens zorgen voor extra verkeer. We zorgen ervoor dat onze chauffeurs rekening houden met de verkeerssituatie en goed letten op de verkeersveiligheid. Bij de rotonde in de Vondellaan zetten we borden neer om fietsers te waarschuwen voor de ‘dode hoek’. Daarmee wordt bedoeld dat vrachtwagenchauffeurs in hun spiegels niet alles kunnen zien. Fietsers kunnen daarom het beste achter een afslaande vrachtwagen blijven. Bij de scholen in de wijk komen posters te hangen die de scholieren voor de dode hoek waarschuwen. Bij de Brailleweg zetten we verkeersregelaars in om het verkeer tegen te houden als vrachtwagens de weg moeten oversteken.
Brailleweg 2030 slider
Brailleweg 2013 slider

De A28 ter hoogte van de Brailleweg, met links de oude situatie en rechts de toekomstige. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Titelfoto: Aanpak Ring Zuid.


Lees ook: