Combinatie Herepoort vernieuwt kade Noord-Willemskanaal bij Brailleweg

John16 augustus 2019Julianaplein


Vanaf 19 augustus 2019 gaat Combinatie Herepoort gedurende zes weken een deel van de kade van het Noord-Willemskanaal vervangen. Het gaat om het gedeelte aan de oostkant van het kanaal, ter hoogte van de Brailleweg. De werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe fietsdoorgang bij de Brailleweg.

Langs de oostkant van het Noord-Willemskanaal komt een breed fietspad voor verkeer vanaf De Wijert naar het centrum en omgekeerd. Het fietspad loopt vanaf de Vondellaan tot aan de Parkbrug. Fietsers rijden veilig onder de A28 en onder de op- en afrit door. Voor de aanleg van deze nieuwe fietsverbinding moet de kade (‘beschoeiing’) van het kanaal worden vervangen.
Brailleweg 2030 slider
Brailleweg 2013 slider

De Brailleweg met links het Noord-Willemskanaal. Links de oude situatie, rechts de toekomstige situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Werkzaamheden

Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden uit vanaf een ponton op het water. Eerst wordt de oude betonnen damwand verwijderd. Aansluitend hierop wordt de nieuwe damwand geplaatst. Deze bestaat uit stalen damwandplanken die worden ingetrild. Daarna werkt de aannemer de bovenkant van de nieuwe damwand af en wordt de grond weer aangevuld.

20190816 werkzaamheden Noord-Willemskanaal

Planning

Het intrillen van de damwandplanken is gepland van 19 augustus t/m 6 september 2019. De werkzaamheden gebeuren zo veel als mogelijk op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur. Als dat nodig is, kunnen de werkzaamheden duren tot uiterlijk 19.00 uur.

Geluidhinder en trillingen

Hoewel we er alles aan doen om de overlast te beperken, kunnen we niet voorkomen dat omwonenden mogelijk hinder ervaren van geluid en trillingen door de werkzaamheden. Omwonenden hebben een brief (pdf, 157 kB) gekregen met meer informatie.

Voor het veroorzaken van trillingen bestaan duidelijke regels. Wij houden ons aan de richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Dit is een landelijk erkende richtlijn die duidelijke grenswaarden aangeeft. De trillingen blijven naar verwachting binnen de grenswaarden, waarmee de kans op schade aan gebouwen in de omgeving kleiner is dan 1 procent. Ook de verwachte geluidsoverlast blijft binnen de normen.

Tijdens de werkzaamheden houden we nauwgezet in de gaten of we binnen de geldende regels voor trillingen en geluid blijven. Dat doen we met geluids- en trillingsmeters.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden is het fiets- en voetpad aan de oostkant van het kanaal afgesloten tussen de Brailleweg en de Van Iddekingeweg. Fietsers worden met borden omgeleid via de westkant van het kanaal. Gedurende drie dagen, wanneer de damwandplanken parallel aan de Brailleweg worden geplaatst, zetten we verkeersregelaars in voor het verkeer op de Brailleweg. Ook zetten we de verkeersregelaars in voor het begeleiden van de aanvoer van de damwandplanken. Dit kan tot eind augustus eens per dag voorkomen.

Vragen en klachten

Wie vragen heeft of ernstige hinder ervaart van de werkzaamheden, kan contact opnemen met het Loket Damwand, telefoon (050 210 01 45).


Lees ook: