canvas-20180314_JvK_damwand_Vondellaan_03

Slimme vraag: waarom zijn er zo veel werkzaamheden ’s nachts?Combinatie Herepoort is op verschillende plekken langs de zuidelijke ringweg aan het werk. Dat gaat niet altijd onopgemerkt. Vooral de werkzaamheden in de avonden en de nachten leveren overlast op voor de omgeving. Daarom krijgen we regelmatig de vraag: waarom moet er zo veel ’s nachts worden gewerkt?

Het uitgangspunt is dat we de werkzaamheden aan de ringweg zo veel mogelijk overdag uitvoeren. Daar zijn twee uitzonderingen op. De eerste uitzondering zijn werkzaamheden waarvoor een belangrijke weg moet worden afgesloten. Dit is alleen in de nacht toegestaan, om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Ook moet de stad bereikbaar blijven. Overdag kan een wegafsluiting te veel hinder voor het verkeer veroorzaken. De tweede uitzondering zijn werkzaamheden die in een aansluitende periode moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld tijdens een periode waarin het treinverkeer is stilgelegd. Dan hebben we aan alleen de daguren niet genoeg, waardoor we in de nacht moeten doorwerken.

Beperken

Werken we in de avond en de nacht, dan nemen we maatregelen om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door hekken met geluiddempende doeken rondom de werkzaamheden te zetten en te kiezen voor speciale bouwtechnieken. Zo zijn er verschillende manieren om damwanden te plaatsen. We kiezen voor intrillen in plaats van inslaan, omdat dit minder geluidsoverlast geeft. Ook gebruiken we speciale trilblokken die zorgen voor minimale trillingen.

Helaas kunnen we niet alle overlast voorkomen. Maar zeker in de avond en de nacht doen we altijd ons best om de overlast zo klein mogelijk te houden.


Lees ook: