canvas-20180510 Esperantokruising

Alle damwanden Esperantokruising ingetrildVanochtend kwart over negen ging de laatste damwand de grond in bij de Esperantokruising. Daarmee zijn de meest luidruchtige werkzaamheden op deze plek klaar. Nu moeten nog tubexpalen in de grond worden geschroefd. Dat zijn holle palen die gevuld worden met beton. Zondag wordt het spoor weer opgebouwd, zodat maandagochtend om 06.00 uur de eerste trein weer kan rijden.

De damwanden zijn ingetrild op de plek waar de zuidelijke ringweg over het spoor heen gaat. De damwanden vormen het begin van de ‘muur’ van de bouwkuip waarin de verdiepte ligging wordt gebouwd. De werkzaamheden konden dit weekend worden uitgevoerd omdat het treinverkeer was gestremd én de noordbaan van de ringweg was afgesloten. Het intrillen duurde langer dan verwacht, waardoor er ook gisteravond tot 23.00 moest worden gewerkt.

Brievenbus

Voor het intrillen is een kraan bovenop het afgesloten deel van de ringweg geplaatst. Tussen de noordbaan en de zuidbaan van de ringweg is een gleuf gemaakt (‘brievenbus’). Daar zijn de damwanden, eigenlijk lange planken, doorheen geschoven en de grond ingetrild. Tot slot is het bovenste deel van de damwanden weggesneden, zodat straks het spoor er weer overheen kan. Op de foto’s hieronder van bouwfotografe Chantal van den Berg zijn de werkzaamheden goed te zien.

8_Damwanden worden door de 'brievenbus' aangebracht.
De damwanden worden door de tijdelijke 'brievenbus' op de N7 aangebracht.
9_Danwanden gaan precies door de 'brievenbus' heen
De damwanden gaan precies door de 'brievenbus' heen.
10_Onder het viaduct komen de damwanden via de 'brievenbus'naar beneden om de grond in te gaan
Onder het viaduct komen de damwanden via de 'brievenbus' naar beneden om vervolgens in de grond te worden getrild.
11_Damwanden vormen de 'muur' voor de toekomstige verdiepte ligging.
De damwanden vormen de 'muur' van de bouwkuip van de toekomstige verdiepte ligging.
Bouwfotografe.nl-51
Tot slot worden de damwanden doorgesneden zodat ze niet meer boven de grond uitsteken en het spoor weer teruggelegd kan worden.

De werkzaamheden bij de Esperantokruising zijn te volgen via de webcam.


Lees ook: