canvas-2018-02-21 19.03.17

Omwonenden geïnformeerd over komende werkzaamheden Brailleweg

John23 februari 2018Julianaplein


Ongeveer 30 omwonenden waren woensdagavond 21 februari aanwezig bij de informatiebijeenkomst van Aanpak Ring Zuid over de komende werkzaamheden aan de Brailleweg. De bijeenkomst werd gehouden in de innovatiewerkplaats aan de Van Schendelstraat. Medewerkers van aannemer Combinatie Herepoort legden uit wat er gaat gebeuren en wat dat betekent voor de omwonenden. Zij hadden veel vragen, die vrijwel allemaal konden worden beantwoord.

De werkzaamheden betreffen de aanleg van een tijdelijke bypass bij de Brailleweg. Deze bypass zorgt ervoor dat het verkeer vanaf de A28 naar het Julianaplein kan blijven rijden tijdens de bouw van het nieuwe Braillewegviaduct. Binnenkort beginnen de voorbereidingen hiervoor.

Bomen verplanten

Eerst moeten er bomen worden verplant. Hollandse iepen die nu nog bij het Hoornsediep staan, worden uitgegraven en geplant bij wat de ‘Braillevijver’ wordt genoemd. Dat is de kleine vijver tegenover het Gomarus College aan de Vondellaan. Deze vijver is afgelopen jaar alvast aangelegd om een voedselgebied voor vleermuizen te creëren. De Braillevijver gaat later op in de nieuwe Julianavijver.

Bouwterrein inrichten

Ook wordt binnenkort een bouwterrein ingericht op het terrein tussen de Brailleweg en de Van Eedenstraat. Hier komen bouwketen te staan. De basketbalkooi die er nu is, blijft gewoon open. Tegen het Noord-Willemskanaal aan, tussen het fietspad en de A28, komt een opslagterrein.

Zandbed maken

Voor de aanleg van de bypass moet eerst een ondergrond van zand worden gemaakt. Hiervoor is ongeveer 36.000 kuub zand nodig. Het wordt aangevoerd met vrachtwagens. Deze komen vanuit de richting Assen en rijden via de Parkweg naar de Brailleweg. Dit betekent meerdere weken lang veel bouwverkeer. Als het zand is gestort, moet het inklinken. Dit duurt waarschijnlijk enkele maanden. Terwijl het zand inklinkt, voeren we voorbereidende werkzaamheden uit. Daarna kan de bypass worden geasfalteerd.

Brailleweg2
Deze plattegrond laat zien waar de bouwterreinen en de tijdelijke wegen komen, en welke routes het bouwverkeer gaat nemen.

Aanleg viaducten

Zodra het verkeer over de bypass rijdt, kan het bestaande viaduct over de Brailleweg in fasen worden afgebroken en kan het nieuwe viaduct worden gebouwd. Onder het viaduct door blijft de fietsverbinding vanaf de Vondellaan langs het Noord-Willemskanaal richting binnenstad gehandhaafd, behalve in de zomervakantie (20 juli - 3 september). Van de nieuwe situatie, ook wel de ‘fietsvallei’ genoemd, werd onderstaand filmpje vertoond met een impressie. Deze fietsvallei wordt naar verwachting aan het eind van het jaar aangelegd.

Schade en monitoring

Tot slot kregen de bewoners informatie over schade en monitoring aan omliggende panden. Combinatie Herepoort is bezig woningen in de omgeving van de werkzaamheden bouwkundig op te nemen. De rapporten hierover worden bij de notaris bewaard. Wie flyer (pdf, 183 kB) meenemen waarin staat ze terecht kunnen bij schade en overlast.

Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen direct omwonenden een brief met informatie. Wie overlast van de werkzaamheden ervaart, kan contact opnemen met het Loket Verkeer en Werkzaamheden. Bij zware overlast in de nachtelijke uren kunnen bewoners in aanmerking komen voor een gratis hotelovernachting.

Wie tijdens de uitvoering vragen heeft, kan terecht bij de uitvoerder in de bouwkeet. Vanaf het voorjaar kan iedereen met vragen ook terecht in het informatiecentrum dat Aanpak Ring Zuid nu bouwt bij de Muntinglaan.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden bij de Brailleweg? Vanaf eind februari 2018 gaat Aanpak Ring Zuid een digitale nieuwsbrief uitgeven over de werkzaamheden in deelgebied Julianaplein. Inschrijven kan hier.


Lees ook: