canvas-fietstunnel

Gemeenteraad akkoord met fietstunnel bij De Papiermolen

John2 juni 2017


De gemeenteraad van Groningen is woensdag akkoord gegaan met het plan voor de fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en zwembadcomplex De Papiermolen. Aan de fietstunnel, die door Combinatie Herepoort is bedacht, draagt de gemeente in totaal € 4 miljoen bij.

Het akkoord van de gemeenteraad is een belangrijke stap voor de aanleg van de nieuwe fietstunnel, die in de plaats moet komen van de geplande voetgangersbrug. Voor de financiering van de tunnel is met de projectpartners is afgesproken dat de gemeente de investeringskosten van € 3,25 miljoen voor haar rekening neemt. Daarnaast reserveert de gemeente € 750.000 om de aantrekkelijkheid en sociale veiligheid van de fietstunnel verder te vergroten.

Vervolg

Dit jaar werkt Combinatie Herepoort het schetsontwerp voor de fietstunnel verder uit. Daarna moet het Tracébesluit worden aangepast. Hier hoort een formeel inspraaktraject bij, waarbij iedereen zijn zienswijze op het plan voor de fietstunnel kan geven. De procedure om het Tracébesluit te wijzigen, wordt in 2018 in gang gezet. Als dit goed verloopt, kan de tunnel in 2019 en 2020 worden gebouwd.


Lees ook: