canvas-IMG_2544[1]

Bomen en houtopstanden gekapt bij Helperzoomtunnel

John21 februari 2017Helpman/Coendersborg


Bij de Helperzoomvijver zijn vandaag bomen en houtopstanden gekapt voor de bouw van de Helperzoomtunnel.

Voor het kappen van de bomen en houtopstanden (kleinere bomen en struiken) bij het Helperpad heeft de gemeente in maart 2016 een vergunning verleend. Daarna heeft projectbureau Aanpak Ring Zuid met de provincie, de gemeente, de aannemer en de Vleermuiswerkgroep bekeken welke maatregelen nodig zijn om het leefgebied van de watervleermuizen bij de Helperzoomvijver te beschermen. Maandag heeft de provincie die maatregelen goedgekeurd, na een positief advies van een ecologisch adviesbureau. Voorwaarde is dat de maatregelen half maart 2017 zijn uitgevoerd. Dan ontwaken de vleermuizen uit hun winterslaap.

Voedsel

Voor vleermuizen is de vijver een belangrijke voedselplek. Ze eten de vliegjes die boven de vijver rondvliegen. Hoe meer beschut de vijver is, hoe meer insecten eropaf komen. Door het kappen van het groen langs het Helperpad dreigde de hoeveelheid voedsel voor de vleermuizen af te nemen. Om dat te voorkomen, worden vóór half maart aan de noord- en westzijde van de vijver nieuwe bomen en struiken geplant. Aan de zuidzijde van de vijver, dat is aan de noordkant van het Helperpad, moet dan een tijdelijk scherm van vijf meter hoog zijn geplaatst om voldoende luwte te bieden. Aan de andere kant van het Helperpad komt ook een tijdelijk scherm, van twee meter hoog.

Eindsituatie

Langs de nieuwe tunnel komen in de eindsituatie bomen van circa vijf meter hoog. Hiervoor worden bomensoorten uitgezocht die voor de vleermuizen veel voedsel bieden. Aan de zijde van de Duinkerkenstraat komen nieuwe waterpartijen met forse bomen, waar de vleermuizen voedsel kunnen vinden. Extra grote bomen bij de Helperzoomtunnel gaan de vleermuizen helpen om het spoor over te steken. Als de Helperzoomtunnel klaar is, is zo een verbeterde situatie voor vleermuizen ontstaan.


Lees ook: