canvas-impressie Helperzoomtunnel CHP

Aanleg Helperzoomtunnel start 9 januari 2017

John23 december 2016Helpman/Coendersborg


Op 9 januari 2017 start Combinatie Herepoort met de aanleg van de Helperzoomtunnel. De aannemer is nu bezig om hiervoor aan de Duinkerkenstraat de bouwplaats in te richten. De bouw van de tunnel duurt een jaar. Omwonenden van de bouwlocatie ontvangen deze week een brief met een toelichting op de werkzaamheden in het komende halfjaar en de overlast die ze kunnen verwachten.

De nieuwe Helperzoomtunnel komt tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat, onder het spoor door op de plek waar nu het Helperpad doodloopt. De tunnel vervangt de spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen gaat sluiten. De nieuwe tunnel is bedoeld voor auto’s, fietsers, voetgangers, hulpdiensten en bussen. Vrachtverkeer mag er niet doorheen. De verkeersmaatregelen die deze zomer in de wijk zijn uitgevoerd, lopen vooruit op de aanleg van de Helperzoomtunnel.

Eerste kwartaal

In januari 2017 begint Combinatie Herepoort aan de oostzijde van het spoor. Hier worden wanden in de grond getrild rond de nieuwe weg en de ingang van de toekomstige tunnel. Daarna wordt grond afgevoerd en wordt een nieuw fietspad aangelegd langs de Duinkerkenstraat, naast het huidige fietspad.

Aan de westkant van het spoor, bij de Helperzoom, zijn tot half maart vooral voorbereidende werkzaamheden, zoals het verplaatsen van de ingang van de schoolwerktuin aan het Helperpad en het aanleggen en vervangen van waterafvoerbuizen. Tussen februari en half maart wordt een hoek van de vijver gedempt en worden langs het Helperpad bomen en struiken gekapt.

Tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2017 wordt de tunnel gebouwd aan de kant van de Duinkerkenstraat. De tunnel wordt in augustus 2017 onder het spoor geschoven. Aan de kant van de Helperzoom worden de wanden in de grond getrild rondom de plek waar later de ingang van de tunnel komt.

Twee periodes 24 uur per dag gewerkt

In twee periodes, in het weekend van 11/12 maart en in de periode van 6 tot 14 augustus 2017, werkt Combinatie Herepoort op de plek waar de tunnel onder het spoor door gaat. Dan rijden er geen treinen en gaan de werkzaamheden dag en nacht door. Helaas geeft dit wel geluidshinder voor de omgeving. Ook kunnen omwonenden last hebben van het licht op de bouwplaats.

Op de hoogte blijven

Wie op de hoogte wil blijven van de bouw van de Helperzoomtunnel, kan zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief voortgang Helperzoomtunnel.

JvK_20130812_HelperBrink_4
De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink, waar nu het Helperpad loopt. Foto: Jeroen van Kooten.

Lees ook: