canvas-Impressie Vrijheidsplein laag lowres

Nieuwsbrief voor 28.000 huishoudens in wijken rondom zuidelijke ringweg

John3 november 2016


Donderdag 3 en vrijdag 4 november ontvangen zo’n 28.000 huishoudens in de stad een nieuwsbrief van Aanpak Ring Zuid en de aannemer Combinatie Herepoort. In de nieuwsbrief stelt Combinatie Herepoort zich kort voor en geeft de aannemer een indruk van de voorbereidingen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg.

In de nieuwsbrief (pdf) (pdf, 16 MB) wordt verspreid in de stadswijken die direct aan de zuidelijke ringweg grenzen.

Wie meer wil weten over het voorlopige plan van aanpak voor de uitvoering en kennis wil maken met de aannemer, is van harte welkom op de inloopbijeenkomst die Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort op donderdag 10 november in MartiniPlaza organiseren. Deze is van 15.30 uur tot 22.00 uur.


Lees ook: