canvas-2016-03-30 16.56.20

Gemeente verleent kapvergunning voor negen bomen bij HelperzoomtunnelDe gemeente Groningen heeft vandaag een kapvergunning verleend voor negen bomen in de buurt van de toekomstige Helperzoomtunnel. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar aantekenen.

De Helperzoomtunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers en openbaar vervoer tussen enerzijds Helpman/Coendersborg en anderzijds De Linie, Oosterpoort en Europapark. De nieuwe tunnel komt op de plek van het huidige Helperpad en gaat onder het spoor door naar de Duinkerkenstraat. De bouw van de tunnel is nodig omdat de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat vanwege veiligheidseisen moet sluiten. Naar verwachting kan de bouw in 2017 starten en is de tunnel in 2018 klaar voor gebruik.

Bomeneffectanalyse

Als voorbereiding op de kap heeft de gemeente een Bomeneffectanalyse opgesteld. Daaruit bleek dat circa 32 bomen in de omgeving van de nieuwe tunnel moeten wijken. Ook moet circa 5.000 m2 aan planten en struiken verdwijnen. Voor negen van de circa 32 bomen is een kapvergunning nodig, omdat ze een stamdikte van meer dan 20 centimeter hebben.

Na de aanleg van de tunnel komen er circa 38 nieuwe bomen terug en 5.400 m2 aan nieuwe planten en struiken.

Inzage en bezwaar

Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen. Van 9.00 tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via het digitale loket.

Indien u het niet eens bent met het besluit, kunt u daartegen bezwaar instellen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Dat kan tot zes weken na de datum van het besluit. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.


Lees ook: