canvas-JvK_20160225_Voorlichitingsbijeenkomst_Puddingfabriek_09_LowRes

Kleine 70 bezoekers op eerste inloopbijeenkomst wijzigingsbesluit

John26 februari 2016


De eerste inloopbijeenkomst over het wijzigingsbesluit voor de zuidelijke ringweg trok donderdag 25 februari een kleine 70 bezoekers naar de Puddingfabriek. Woensdag 9 maart is de tweede en laatste inloopbijeenkomst.

De bezoekers kregen van de aanwezige medewerkers van projectbureau Aanpak Ring Zuid een persoonlijke uitleg van de belangrijkste wijzigingen op het Tracébesluit van 2014. Ook maakten ze volop van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen. Het wijzigingsbesluit is opgesteld op verzoek van de Raad van State. Een van de veranderingen betreft de precieze locatie van de voetgangersbrug. Ook is het ontwerp aangepast om de weg veiliger te maken. Over dit onderwerp konden de bezoekers een korte film zien.

Thuisblijvers krijgen een herkansing op woensdag 9 maart. Ook deze tweede inloopbijeenkomst is van 16.00 tot 21.00 uur in de Puddingfabriek (Viaductstraat 3).

Beroep

Tot 30 maart kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit. Naar verwachting doet de Raad van State rond de zomer definitief uitspraak over de plannen voor de zuidelijke ringweg.


Lees ook: