canvas-JvK_20130812_HelperBrink_4

Gemeente neemt verkeersbesluit voor Helpman/Coendersborg

John25 februari 2016Helpman/Coendersborg


Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen heeft een verkeersbesluit genomen voor de wijken Helpman en Coendersborg. Het verkeersbesluit is nodig voor de uitvoering van het verkeersplan voor Helpman/Coendersborg. Die start naar verwachting dit voorjaar.

In september 2014 is het verkeersplan voor de wijk Helpman/ Coendersborg (pdf, 7.9 MB) vastgesteld. Het verkeersplan is opgesteld in verband met de aanleg van de Helperzoomtunnel. Deze tunnel – die in de plaats komt van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat – leidt tot een verschuiving van de verkeersstromen in de wijk.

Verkeersmaatregelen

In de afgelopen periode is het verkeersplan verder uitgewerkt. De planning is dit voorjaar te starten met de uitvoering. Het overgrote deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. In verschillende straten worden rijrichtingen veranderd om sluipverkeer tegen te gaan. Ook worden er maatregelen getroffen om de snelheid van auto’s af te remmen en het oversteken voor fietsers en voetgangers gemakkelijker te maken. Dat gebeurt onder meer door het aanbrengen van kruispuntplateaus.

Verkeersbesluit

Voor het uitvoeren van deze maatregelen is een verkeersbesluit nodig van het college van B&W. Dat verkeersbesluit is op 25 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en is ook terug te vinden op de website van de gemeente Groningen (aangevraagde en verleende vergunningen 24 februari 2016, pagina 4). Wie het niet eens is met het verkeersbesluit, kan binnen zes weken bezwaar maken.


Lees ook: