canvas-header verkeersplan helpman coendersborg kruispuntverhoging goeman borgesiuslaan-van houtenlaan

Uitvoering verkeersplan Helpman/Coendersborg start in voorjaar 2016In het voorjaar van 2016 neemt de gemeente verkeersmaatregelen in de wijk Helpman/Coendersborg. De maatregelen zijn vorig jaar vastgelegd in een verkeersplan en vervolgens verder uitgewerkt. De uitvoering van het verkeersplan loopt vooruit op de aanleg van de Helperzoomtunnel, die is gepland in 2017/2018. Het verkeersplan wordt vervroegd uitgevoerd, vooral op aandringen van de scholen in de wijk.

De Helperzoomtunnel vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Om veiligheidsredenen moet deze spoorwegkruising over enige jaren worden gesloten. Tussen het Hoofdstation en station Europapark gaan namelijk extra treinen rijden.

Verkeersstromen

De aanleg van de Helperzoomtunnel heeft gevolgen voor de verkeersstromen in de wijk Helpman/Coendersborg. De tunnel komt zuidelijker te liggen dan de huidige spoorwegovergang, namelijk in het verlengde van de Helper Brink. Daardoor verschuiven de verkeersstromen. Op sommige wegen wordt het drukker en op andere plekken juist rustiger. Verkeersmaatregelen moeten ervoor zorgen dat deze verschuiving niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid in de wijk. Daarom is een verkeersplan opgesteld: het verkeersplan Helpman/Coendersborg. Het plan is één van de vier inrichtingsplannen van Aanpak Ring Zuid. Het verkeersplan is in 2014 vastgesteld.

JvK_20130812_HelperBrink_4
De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink, op de plek waar nu het Helperpad ligt. Foto: Jeroen van Kooten.

Vervroegd

De afgelopen periode zijn de maatregelen uit het verkeersplan verder uitgewerkt, samen met bewoners van onder meer de De Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan. Ook de scholen in de wijk zijn hierbij betrokken geweest. Met name de scholen hebben erop aangedrongen om het verkeersplan versneld uit te voeren. Daarom is de planning vervroegd. Het is nu de bedoeling dat de werkzaamheden starten in het voorjaar van 2016 en rond de zomervakantie klaar zijn. Daarmee zijn de verkeersmaatregelen ruim voor de bouw van de Helperzoomtunnel uitgevoerd.

Maatregelen

In het verkeersplan zijn de volgende maatregelen opgenomen:

30 km/uur-gebied
Het overgrote deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied.

Veranderen rijrichtingen
De hoeveelheid verkeer in de meest kwetsbare straten wordt beperkt door het veranderen van rijrichtingen in de wijk. Er komt bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer aan beide uiteinden van de Helper Brink. In en rond deze straat bevinden zich veel scholen. Het verkeer kan straks niet meer direct vanaf de Helperzoom of de Hereweg deze straat in.

Inritconstructies
De straten in de wijk waar het 30 km/uur-gebied begint, krijgen een inritconstructie. Zo is het voor automobilisten extra duidelijk vanaf waar de lagere snelheid geldt. In overleg met de bewoners is ervoor gekozen om deze inritconstructies overal in de wijk op dezelfde manier uit te voeren, zodat er een uniform wegbeeld ontstaat.

S-Lohmanlaan-st-14
De Savornin Lohmanlaan. Boven de huidige situatie, onder een impressie van de nieuwe situatie. De inritconstructie maakt het voor het verkeer duidelijker dat hier het 30 km/uur-gebied begint.

Kruispuntplateaus
Op verschillende plekken in de wijk worden de kruispunten iets verhoogd. Strepen op de weg markeren deze verhoging. Ook worden de wegen op deze plekken hier iets versmald. Deze ‘kruispuntplateaus’ moeten ervoor zorgen dat het autoverkeer afremt. Zo wordt het voor voetgangers en fietsers gemakkelijker en veiliger om over te steken. De kruispuntplateaus komen niet alleen in het 30 km/uur-gebied, maar ook in de Goeman Borgesiuslaan, die een 50km/uur straat blijft.

kruispuntverhoging goeman borgesiuslaan-van houtenlaan
Het kruispunt Goeman Borgesiuslaan-Van Houtenlaan. Boven de huidige situatie, onder de toekomstige. De verhoging wordt gemarkeerd door strepen op de weg. Ook is de weg hier versmald.

Voorrang voor fietsers
Op verzoek van de bewoners van de Goeman Borgesiuslaan wordt op het kruispunt Helperzoom-Goeman Borgesiuslaan de voorrangssituatie gewijzigd. De fietsers in noord-zuidrichting gaan hier voorrang krijgen. Deze maatregel loopt vooruit op het voornemen van de gemeente om in 2017 de Helperzoom te herinrichten. Op de Helperzoom komt een fietspad in beide richtingen. Het fietspad is onderdeel van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren. Dit plan valt buiten het verkeersplan Helpman/Coendersborg.

kruispunt helperzoom-goeman borgesiuslaan
Op het kruispunt Helperzoom-Goeman Borgesiuslaan krijgen fietsers voorrang. Boven de huidige situatie, onder een impressie van de nieuwe situatie.

Lees ook: