canvas-JvK_20130812_HelperBrink_3

Nieuwe bomeneffectanalyse voor Helperzoomtunnel vastgesteld

John16 december 2015Helpman/Coendersborg


Voor de bouw van de Helperzoomtunnel moeten circa 32 bomen worden gekapt en verdwijnt circa 5.245 m2 aan planten en struiken. Na de aanleg van de tunnel komen hier circa 38 nieuwe bomen voor terug en 5.400 m2 aan nieuwe planten en struiken. Dat blijkt uit de geactualiseerde Bomeneffectanalyse (pdf) die het Groninger college van Burgemeester en Wethouders heeft vastgesteld.

De Helperzoomtunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers en openbaar vervoer tussen Helpman/Coendersborg en het Europapark. De nieuwe tunnel komt op de plek van het huidige Helperpad en gaat onder het spoor door naar de Duinkerkenstraat. Naar verwachting kan de bouw in 2017 starten en is de tunnel in 2018 klaar voor gebruik. De Helperzoomtunnel vervangt de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat. Deze moet om veiligheidsredenen dicht omdat er meer treinen gaan rijden tussen het Hoofdstation en station Europapark. De bouw van de Helperzoomtunnel maakt deel uit van het project Aanpak Ring Zuid. In september 2014 is besloten tot de bouw van de tunnel. Vorig jaar is voor de bouw van de tunnel een omgevingsvergunning verleend. Ook de beroepsprocedure is inmiddels afgerond.

Helperzoomtunnel (2)
Impressie van de Helperzoomtunnel.

Bomeneffectanalyse

De gemeente is begonnen met de voorbereiding van de bouw nu de komst van de tunnel definitief is geworden. Onderdeel van de voorbereidingen is het aanvragen van een kapvergunning. Hiervoor is een actuele Bomeneffectanalyse nodig, waarin de gevolgen voor de aanwezige bomen en ‘houtopstanden’ (planten en struiken) in beeld is gebracht. Vorig jaar, bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning, heeft de gemeente ook al een Bomeneffectanalyse laten opstellen. Deze is vernieuwd op basis van een inspectie van de bomen en houtopstanden in oktober van dit jaar.

Kapvergunning

Voor 9 van de circa 32 bomen is een kapvergunning nodig, omdat ze een stamdikte van meer dan 20 centimeter hebben. Twee bomen zijn ouder dan 50 jaar en hebben daardoor de status ‘monumentaal’. Na de aanleg van de tunnel komen in het plangebied circa 38 bomen terug, om de kap van de bomen te compenseren. Voor de circa 5.245 m² aan planten en struiken die verdwijnen, komen circa 5.400 m² aan nieuwe planten en struiken terug.

Kapvergunning

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de raad per brief (pdf) over de nieuwe Bomeneffectanalyse geïnformeerd. Met de nieuwe Bomeneffectanalyse kan de gemeente begin volgend jaar de kapvergunning gaan aanvragen. De aanvraag wordt op de gebruikelijke manier gepubliceerd. Daarbij wordt ook aangegeven hoe bezwaar of beroep kan worden aangetekend.


Lees ook: