canvas-Header Komen en Gaan aflevering 15

Komen & Gaan aflevering 15 over Ondergronds Groningen

Germen Stelpstra21 oktober 2015


Aflevering 15 van Komen & Gaan van OOGTV gaat de diepte in. In deze aflevering krijgt de kijker een kijkje in ‘Ondergronds Groningen’. Daar liggen talloze kabels en leidingen, voor onder andere gas, elektriciteit, riool en telefonie. Bij een project als de ombouw van de zuidelijke ringweg zijn daarom niet alleen boven de grond, maar ook ondergronds aanpassingen nodig.

Komen & Gaan

Komen & Gaan wordt gemaakt in samenwerking met Groningen Bereikbaar. Elke twee weken wordt ingezoomd op projecten die op stapel staan om de bereikbaarheid van Groningen te verbeteren. Op de andere dinsdagavonden zendt OOGTV ‘Achter de rooilijn’ uit, over de werkzaamheden aan de oostzijde van de Grote Markt.


Lees ook: