canvas-GB7 p12 13 Foto Gestuurde boring Sterrebos - Jeroen van Kooten

Gestuurde boring Hereweg-Kempkensberg succesvol verlopen

Germen Stelpstra21 oktober 2015Zuiderplantsoen


De gestuurde boring vanaf de Hereweg naar de Kempkensberg, onder het Sterrebos door, is succesvol verlopen. De werkzaamheden worden deze week afgerond. In een later stadium, als alle boringen gereed zijn, worden de elektriciteitsleidingen door de geboorde leidingen getrokken.

De werkzaamheden hebben weinig hinder meegebracht voor de omgeving. Doordat de gestuurde boring ongeveer 14 meter diep ging, is geen schade toegebracht aan het Sterrebos. De werkzaamheden zijn in opdracht van Enexis uitgevoerd door BAM, in samenwerking met de firma Welvreugd.

Grote operatie

De boring maakt deel uit van een grotere operatie. Enexis werkt vanaf september 2015 tot mei 2016 aan het verleggen van gasleidingen en elektriciteitskabels op de route Bornholmstraat-Europapark-Kempkensberg-Hereweg-Papiermolenlaan. Dit is nodig omdat voor de ombouw van de zuidelijke ringweg een deel van de bestaande kabels en leidingen in de weg ligt. Inmiddels is een begin gemaakt met een gestuurde boring vanaf het Europapark naar de Kempkensberg.


Lees ook: