canvas-header gestuurde boring europapark detail

Enexis start gestuurde boring Hereweg-Kempkensberg

Germen Stelpstra9 oktober 2015Zuiderplantsoen


Enexis start op 12 oktober met de voorbereidingen voor een gestuurde boring vanaf de Hereweg naar de Kempkensberg. Onder het Sterrebos door wordt een buis geboord met een lengte van ongeveer 320 meter. Hier wordt een nieuwe elektriciteitskabel doorheen getrokken. Omwonenden zijn door Enexis per brief geïnformeerd.

Enexis beheert een ondergronds netwerk van kabels en leidingen waarmee elektriciteit en gas terecht komt bij alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Groningen. Een deel van dit netwerk moet worden verlegd om de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken. Enexis werkt daarom vanaf september 2015 tot mei 2016 aan het verleggen van gasleidingen en elektriciteitskabels op de route Bornholmstraat-Europapark-Kempkensberg-Hereweg-Papiermolenlaan. De gestuurde boring tussen de Hereweg en de Kempkensberg is onderdeel van dit traject. De werkzaamheden gebeuren met goedkeuring van en in overleg met de gemeente Groningen. Ze worden in opdracht van Enexis uitgevoerd door BAM, in samenwerking met de firma Welvreugd.

Gestuurd boren

Bij een gestuurde boring stuurt men vanaf het intredepunt een boorkop horizontaal onder de grond door, tot aan het uittredepunt. Na het boren wordt het boorgat ruimer gemaakt. Heeft het gat de juiste diameter bereikt, dan wordt er een buis doorheen getrokken. Hier gaat de nieuwe kabel doorheen. Deze werkwijze levert minder overlast op voor de omgeving dan de traditionele wijze, waarbij sleuven moeten worden gegraven. Wel zijn er werkterreinen nodig aan beide uiteinden van het boortracé.

Hinder

De gestuurde boring start op maandag 12 oktober en duurt naar verwachting tot vrijdag 23 oktober. De uitvoerders proberen de hinder voor de omgeving en het verkeer zo veel mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur. De boring gaat 14 meter diep onder het Sterrebos door. Bomen en boomwortels worden daardoor niet geraakt en schade aan het Sterrebos wordt zo voorkomen. Verkeersmaatregelen worden ter plaatse aangegeven. Een tijdelijke stroomonderbreking is niet nodig. Zowel bij het intredepunt, bij de Hereweg, als bij het uittredepunt, aan de Kempkensberg, wordt een werkterrein ingericht. De uitvoerders sluiten deze terreinen met hekken af. Bij het werkterrein aan de Kempkensberg leggen ze de boorstreng in de volle lengte uit. Daar is genoeg ruimte voor.

Werkzaamheden Hereweg-Papiermolenlaan

In een later stadium zijn ook werkzaamheden nodig bij de T-splitsing Hereweg-Papiermolenlaan. De exacte datum hiervan is nog niet bekend.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op de website van Enexis. Heeft u vragen, dan kunt u iedere donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 11.00 uur terecht op het inloopspreekuur in het Enexis-kantoor aan het Winschoterdiep 50. RTV Noord heeft in een nieuwsfilmpje aandacht aan de boring besteed.

Update 20 oktober 2015: werkzaamheden afgerond

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

,816290100a052982bccc9f2e3d8fc6326614ee99_f2398
De gestuurde boring gaat van de Hereweg naar de Kempkensberg, 14 meter onder het Sterrebos door.

Lees ook: