canvas-Waterbedrijf Groningen start met verleggen kabels en leidingen in Grunobuurt

Waterbedrijf Groningen start met verleggen leidingen in Grunobuurt

John15 september 2015West


Ter voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg gaat Waterbedrijf Groningen een deel van haar leidingnet verleggen. De werkzaamheden beginnen half september in de Grunobuurt. Later wordt er ook gewerkt langs de Paterswoldseweg en in het Stadspark. Half december kan alles klaar zijn.

Waterbedrijf Groningen heeft veel ondergrondse waterleidingen in de buurt van de zuidelijke ringweg. Een deel hiervan moet worden verlegd om de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken. Zo komt er een nieuwe waterleiding vanaf de westelijke ringweg, via de Concourslaan, de Paterswoldseweg en de Snelliusstraat tot aan de Muntinglaan. Eind juni zijn de wijkbewoners en de bedrijven in de buurt hierover al geïnformeerd tijdens informatiebijeenkomsten.

Grunobuurt

In de Grunobuurt wordt een nieuwe waterleiding aangelegd in de Snelliusstraat, de Lorentzstraat en de Muntinglaan. Aannemer A. Hak Leidingbouw gaat in opdracht van Waterbedrijf Groningen deze werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden beginnen half september en worden in fases gedaan om de overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken. Toch is hinder onvermijdelijk, zoals geluidshinder, verkeershinder en/of ongemak met parkeren. De Snelliusstraat, de Lorentzstraat (deels) en de Muntinglaan (deels) worden tijdens de uitvoering gedeeltelijk opgebroken, waardoor de straat beperkt bereikbaar is voor autoverkeer. Ook de werkzaamheden aan de Paterswoldseweg veroorzaken enige (verkeers)hinder. Eventuele verkeersmaatregelen of omleidingen worden in nauwe afstemming met de gemeente bepaald.

Brief

Voordat de werkzaamheden in de straat starten, ontvangen de bewoners en de bedrijven een brief waarin staat wanneer de werkzaamheden precies plaatsvinden, welke overlast het werk veroorzaakt en eventueel welke maatregelen de aannemer treft om overlast tegen te gaan. Ook als het voor de werkzaamheden noodzakelijk is de waterlevering tijdelijk te onderbreken, worden de bewoners en bedrijven hierover tijdig bericht.

Spreekuur

Gedurende de werkzaamheden plaatst de aannemer een directiebouwkeet op de hoek van de Paterswoldseweg en de Laan van de Vrede. Iedere woensdag van 08.00 uur tot 09.30 uur kunnen bewoners hier terecht voor meer informatie en vragen over de werkzaamheden. In de bouwkeet hangt ook een overzicht van de planning: wanneer zijn ze waar aan het werk? Deze planning wordt continu geactualiseerd.

BouwApp

De vorderingen van het project kunt u volgen via de ‘BouwApp’ van Axendo. Deze app is gratis te downloaden en is beschikbaar voor Apple, Android en Windows. Na het installeren start u de app en zoekt u ‘Groningen-Concourslaan e.o.’ Voeg het project toe aan uw favorieten en u ontvangt bij elke nieuwe update een bericht.

Waterbedrijf Groningen

Meer informatie over de werkzaamheden van Waterbedrijf Groningen kunt u vinden op www.waterbedrijfgroningen.nl.


Lees ook: