canvas-2015-09-10 14.06.46

Enexis start met verleggen kabels en leidingen

Germen Stelpstra17 september 2015JulianapleinOostZuiderplantsoen


Enexis werkt vanaf september 2015 tot mei 2016 aan het verleggen van gasleidingen en elektriciteitskabels op de route Bornholmstraat-Europapark-Kemkensberg-Hereweg-Papiermolenlaan. De verleggingen zijn nodig om ruimte te maken voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden starten aan de Verlengde Meeuwerderweg.

Enexis levert stroom en gas aan alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Groningen. Dit gebeurt via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Een deel van dit netwerk moet worden verlegd om de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken. Dit is een omvangrijke operatie. De ombouw van de zuidelijke ringweg start volgens de planning eind 2016/begin 2017. Daarom moet nu al een begin worden gemaakt met het verleggen van de kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in opdracht van Enexis uitgevoerd door BAM. Dit bedrijf heeft veel ervaring met dit soort werkzaamheden.

Gestuurd boren

Een groot deel van de aanleg wordt gedaan via gestuurde boringen. Daarbij gaat een boorkop horizontaal onder de grond door. Daarna wordt de nieuwe leiding door het boorgat getrokken. Deze werkwijze levert minder overlast op voor de omgeving dan de traditionele wijze, waarbij sleuven moeten worden gegraven. Wel zijn er werkterreinen nodig aan beide uiteinden van de boortracés. Verder wordt een braakliggend terrein aan de Kemkensberg /Engelsekamp ingericht voor de opslag van materialen, kabels en leidingen. De gestuurde boringen worden uitgevoerd in de periode van half september tot en met half december.

Open ontgravingen

De resterende werkzaamheden worden op de traditionele wijze gedaan, via een open ontgraving. Daarbij worden graafmachines ingezet om sleuven te graven waarin de nieuwe kabels en leidingen worden gelegd. Deze werkzaamheden brengen meer hinder met zich mee voor de omwonenden, zoals geluidsoverlast en verkeershinder. Deze week zijn de werkzaamheden begonnen aan de Verlengde Meeuwerderweg.

Hinder

De werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen, in principe tussen 07.00 en 17.00 uur. Een uitzondering hierop is de ontgraving bij de Hereweg. Vanwege de doorstroming van het verkeer kunnen deze werkzaamheden niet op doordeweekse dagen worden uitgevoerd. Vanwege de verwachte geluidhinder kan dit evenmin ’s nachts. Daarom zullen deze werkzaamheden in het weekend worden uitgevoerd. Bij alle werkzaamheden geldt dat de uitvoerders er alles aan doen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Enexis informeert omwonenden via brieven die huis-aan-huis in de buurt worden bezorgd.

Inloopspreekuur

Voor meer informatie en eventuele vragen is er met ingang van 3 september iedere donderdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur een inloopspreekuur in het kantoor van Enexis aan het Winschoterdiep 50 in Groningen. Medewerkers van Enexis zijn hier aanwezig om uw vragen te beantwoorden.


Lees ook: