canvas-straatpot afsluiter2

Waterbedrijf Groningen test afsluiters in leidingen langs Ring ZuidIn juli en augustus gaat Waterbedrijf Groningen de afsluiters van de waterleidingen testen in straten langs de zuidelijke ringweg, tussen het Julianaplein en het Vrijheidsplein. Eventuele graafwerkzaamheden kunnen zorgen voor enige overlast. Een aantal woningen en bedrijven komt kort zonder water te zitten. Hierover ontvangen de bewoners en bedrijven tijdig bericht.

Waterbedrijf Groningen gaat later deze zomer waterleidingen verleggen als voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg. Voordat het verleggen van start kan gaan, controleert Waterbedrijf Groningen in juli en augustus de afsluiters. Dit zijn kranen waarmee een deel van het waterleidingnet kan worden afgesloten om werkzaamheden aan de waterleiding uit te kunnen voeren. Waterbedrijf Groningen controleert of alle betreffende afsluiters goed werken, omdat ze tijdens de werkzaamheden, later in de zomer, gebruikt gaan worden.

De werkzaamheden vinden plaats in de Grunobuurt-Zuid, Corpus den Hoorn, langs de Laan 1940-1945, de Expositielaan, de Paterswoldseweg en de Leonard Springerlaan.

,513438159cac178a34b593f75b29dd877a276bb7_f2297 ,2992419b0ffdb034743f4bb2479d52c2e2db859_f2295

Bij de werkzaamheden kan het nodig zijn kleine graafmachines in te zetten. Deze kunnen voor enige overlast zorgen. In het gebied kan het water kort worden afgesloten bij woningen, scholen en bedrijven. Waterbedrijf Groningen informeert deze bewoners en bedrijven tijdig via een kaartje in de brievenbus.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Wiejanda Moltmaker van Waterbedrijf Groningen, telefoon (050) 368 86 35.

Afsluitbordjes en -paaltjes geven de locaties weer van de afsluiters in het waterleidingnet. In juli en augustus gaat Waterbedrijf Groningen controleren of de afsluiters goed werken. In geval van een defect wordt de betreffende afsluiter open gegraven en hersteld.


Lees ook: