canvas-Inrit verdiepte ligging

Grondonderzoek van Waterloolaan tot Winschoterdiep

Germen Stelpstra8 juli 2015Zuiderplantsoen


In week 29 (13 – 17 juli) en week 34 (17 – 21 augustus) gaan Koninklijke Sjouke Dijkstra en Ingenieursbureau MUG proefsleuven graven in de Waterloolaan, de Esperantostraat, de Meeuwerderbaan en het Winschoterdiep. Om het openbaar vervoer niet te hinderen, worden de werkzaamheden aan de Esperantostraat in de nacht uitgevoerd. De werkzaamheden, die per straat ongeveer een dag duren, leiden tot stremmingen voor het verkeer.

Als voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg moeten in de buurt van de ringweg diverse kabels en leidingen worden verlegd. Zo komen er nieuwe waterleidingen en een nieuw riool vanaf de Waterloolaan tot het Winschoterdiep. Voordat deze kunnen worden aangelegd, is grondonderzoek nodig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de week van 13 juli en in de week van 19 en 20 augustus.

Het grondonderzoek bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste wordt de exacte ligging van de kabels en leidingen in de grond vastgesteld. Verder wordt bekeken wat de kwaliteit is van het materiaal dat moet worden afgevoerd, zoals grond, slib, asfalt en eventueel funderingsmateriaal. Tot slot wordt kleinschalig archeologisch onderzoek verricht.

Waterloolaan, Meeuwerderbaan en Winschoterdiep

De werkzaamheden aan de Waterloolaan, de Meeuwerderbaan en het Winschoterdiep worden overdag uitgevoerd in week 29 (13 t/m 17 juli). De planning is dat er maandag gewerkt wordt bij de Waterloolaan, dinsdag en woensdag aan de Meeuwerderbaan (twee locaties) en donderdag bij het Winschoterdiep. Deze planning is afhankelijk van de snelheid van de voortgang en het weer.

Esperantostraat

Bij de Esperantostraat wordt het grondonderzoek uitgevoerd in de nacht van woensdag 19 augustus op donderdag 20 augustus.

Locatie

Datum (planning)

Waterloolaan

Maandag 13 juli, overdag

Meeuwerderbaan

Dinsdag 14 en woensdag 15 juli, overdag

Winschoterdiep

Donderdag 16 juli, overdag

Esperantostraat

Van woensdag 19 augustus 19.00 uur tot donderdag 20 augustus 6.00 uur

Overlast

De werkzaamheden bestaan uit het graven van proefsleuven in de weg en de trottoirs en het doen van boringen. Proefsleuven zijn smalle geulen, dwars op wegen, trottoirs en voetpaden. Door deze te graven, kan de exacte ligging van kabels en leidingen worden vastgesteld. Voor het graven wordt gebruik gemaakt van graafmachines. Vanwege de werkzaamheden moeten de wegen ongeveer één dag/nacht worden gestremd. Als het weer tegenzit, kan het langer duren. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer wel de straat uit, maar niet de straat in.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R. Dopstra (MUG) 06-10 91 21 28 of A. Wegman (MUG) 06-12 67 04 30.


Lees ook: