canvas-header kruising waterloolaan hereweg

Kleine grondonderzoeken rond zuidelijke ringweg en bij HelperzoomTussen 10 en 26 juni 2015 doet Antea Group in opdracht van Enexis drie kleinschalige grondonderzoeken rondom de zuidelijke ringweg en bij de Helperzoom.

De grondonderzoeken worden gedaan als voorbereiding op het verleggen van elektriciteitskabels. Deze kabels van Enexis moeten worden verlegd in verband met de aanpak van de zuidelijke ringweg, die eind 2016/begin 2017 van start gaat.

De werkzaamheden zijn op de volgende drie locaties:

  • H.L. Wichersstraat
  • Hoek Hereweg-Waterloolaan
  • Hoek Haydnlaan-Helperzoom

De onderzoeken moeten uitwijzen of de grond hier vervuild is.

Overlast

De werkzaamheden bestaan vooral uit het handmatig graven onder trottoirs. De omwonenden en het wegverkeer hebben hier naar verwachting weinig hinder van. Per locatie duren de werkzaamheden één of twee dagen. Zo nodig worden er maatregelen genomen om de overlast te beperken.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de Antea Group, telefoon (0513) 63 44 15.


Lees ook: