canvas-header Snelliusstraat streetview (2)

Onderzoek naar asbest in bodem Snelliusstraat en omgeving

John Brouwer20 mei 2015


Vanaf donderdag 21 mei onderzoekt Waterbedrijf Groningen in de Snelliusstraat en de Muntinglaan of er asbest in de bodem zit.


Deze zomer starten de voorbereidingen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Vlakbij de zuidelijke ringweg liggen honderden (drinkwater)leidingen, (elektriciteits)kabels en rioolbuizen. Veel ervan liggen op de plaats van de toekomstige werkzaamheden. Daarom starten de gemeente Groningen en nutsbedrijven, zoals Waterbedrijf Groningen, Enexis en KPN en hun aannemers, binnenkort met het verleggen van deze kabels en leidingen. In aanloop naar deze werkzaamheden wordt de komende periode op een aantal plekken rond de zuidelijke ringweg voorbereidend onderzoek gedaan.

Asbestonderzoek

Voor het onderzoek in de Snelliusstraat en omgeving worden enkele proefsleuven gegraven, waarna de grond nader wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De werkzaamheden duren een aantal dagen en zorgen voor enige hinder. Beide straten worden kortdurend gedeeltelijk afgesloten, waarbij alle woningen steeds bereikbaar blijven. De medewerkers dragen mogelijk beschermende pakken.

Het onderzoek in de Snelliusstraat en de Muntinglaan (ter hoogte van de kruising met de Snelliusstraat) gebeurt op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei. Van dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 29 mei wordt er gewerkt aan de Muntinglaan (ter hoogte van het Noorderpoortcollege) en bij het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats (tussen de Maaslaan en de Hereweg).

Zodra de planning van het verleggen van de drinkwaterleiding bekend is, ontvangen omwonenden en betrokkenen nadere informatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze werkzaamheden contact op met Waterbedrijf Groningen via 050 368 8635.


Lees ook: