canvas-onderzoek asfalt en fundering Laan van de Vrede en Papiermolenlaan

Drie gegadigden voor realisatie ombouw ringweg

Tessa Brink17 maart 2015


Voor de realisatie van het project Aanpak Ring Zuid hebben zich drie gegadigden kandidaat gesteld bij Rijkswaterstaat, de formele opdrachtgever van het project van gemeente en provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle drie de gegadigden zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure voor het project. Die duurt tot begin 2016. Dan moet bekend zijn wie van de drie het project mag uitvoeren. De aanbestedingsprocedure heeft de vorm van een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. Daarbij moeten de gegadigden in dialoog met de opdrachtgever een aantal plannen opleveren, en uiteindelijk een bieding doen.De gegadigden zijn:
• Combinatie BAVO, bestaande uit KWS Infra BV, Van Hattum en Blankevoort BV en BAM Infra BV
• Combinatie Strukton - Mobilis VOF i.o., bestaande uit Strukton Civiel Project BV en Mobilis BV
• Combinatie Herepoort i.o., bestaande uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV

De opdracht voor de ombouw van de ringweg bestaat uit het vernieuwen van de zuidelijke ringweg op het bestaande tracé, tussen Hoogkerk en Euvelgunne, de uitvoering van drie inrichtingsplannen voor buurten vlakbij de ringweg en de aanleg van de Helperzoomtunnel. Dat is de spoortunnel die de wijken Helpman en Europapark met elkaar gaat verbinden.

De drie inrichtingsplannen zijn gemaakt voor de Vondellaan, de Maaslaan en directe omgeving en het toekomstige Zuiderplantsoen. Dat is het gebied tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. De uitvoering van het vierde inrichtingsplan, voor de wijk Helpman/Coendersborg, maakt geen deel van de aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling dat dit plan al eerder wordt uitgevoerd: nog in 2015. De gemeente Groningen gaat dat zelf doen.

De projectorganisatie verwacht dat de winnende gegadigde begin 2017 of eind 2016 met zijn werk kan beginnen. De werkzaamheden gaan zo’n vijf jaar duren. De vernieuwde weg kan volgens plan in 2020 of 2021 volledig in gebruik worden genomen. Tijdens de ombouw van de ringweg is de ringweg wel steeds beschikbaar voor het verkeer, maar zullen werkzaamheden hinder veroorzaken voor verkeer en omwonenden. Samen met andere partijen zullen de projectorganisatie en de toekomstige opdrachtnemer die hinder zo veel mogelijk beperken. Daarvoor is in 2012 de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar opgericht. Deelnemers in Groningen Bereikbaar zijn de gemeente Groningen, Rijkswaterstaat, de provincies Groningen en Drenthe en ProRail. Ook Groninger werkgevers zijn aangesloten bij Groningen Bereikbaar.


Lees ook: