canvas-Akkoord over aardbevingsbestendig maken zuidelijke ringweg

Aannemers krijgen meer tijd voor aanmelding op project

Tessa Brink13 februari 2015


De projectorganisatie heeft besloten de aanmeldingstermijn voor de aanbesteding van het project Aanpak Ring Zuid met twee weken te verlengen tot 27 februari 2015.


Aanleiding voor dit besluit zijn signalen van marktpartijen dat zij graag meer tijd willen om zich optimaal voor te bereiden op de aanbestedingsprocedure. Omdat de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid zo veel mogelijk goede gegadigden wil voor dit grote en voor Groningen zeer belangrijke project, is besloten die wens te honoreren. De verwachting is dat marktpartijen die zullen meedingen in de aanbesteding, zullen bestaan uit consortia (tijdelijke samenwerkingsverbanden) van verschillende gespecialiseerde bedrijven. Hoe groter het project, des te meer tijd het vraagt om een consortium te vormen.

Opdrachtgever

Een mededeling met deze inhoud is inmiddels geplaatst op Tenderned.nl, de officiële website waarop de rijksoverheid de aanbesteding van projecten bekend maakt. Rijkswaterstaat is formeel de opdrachtgever van het project Aanpak Ring Zuid. Dat bestaat behalve uit de ombouw van de zuidelijke ringweg en de A28 (beide rijkswegen) uit de uitvoering van gemeentelijke inrichtingsplannen voor de directe omgeving van de ringweg en de bouw van een tunnel onder het spoor tussen de stations Groningen Hoofdstation en Groningen Europapark (de Helperzoomtunnel). Het project Aanpak Ring Zuid is een initiatief van Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeente Groningen.

Vervolg

De aanbesteding van het Groninger project is vlak voor de kerstvakantie aangekondigd: op 19 december 2014. Uit de consortia die zich op 27 februari hebben aangemeld, zullen maximaal zes partijen worden geselecteerd. Zij worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure, die loopt tot begin 2016. Volgens plan wordt het project in het voorjaar van 2016 gegund. Eind 2016 kan de eerste schop dan de grond in.


Lees ook: