canvas-Inrit verdiepte ligging

Veiligheid in de verdiepte ligging

John9 september 2014Zuiderplantsoen


Een deel van de zuidelijke ringweg wordt verdiept aangelegd. Over dit deel van de ringweg komen drie ‘deksels’. Bij het ontwerp van de verdiepte ligging stond de veiligheid voorop.

De verdiepte ligging is geen tunnel, maar een aaneenschakeling van drie lange viaducten, met daartussenin twee open delen. Bij het veiligheidsplan is uitgebreid gekeken naar de veiligheidsmaatregelen. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de politie, de brandweer en de ambulancezorg. Met hulp van het steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat zijn alle relevante inzichten in het plan verwerkt.

Veiligheidssysteem

Met het oog op de veiligheid is besloten in de verdiepte ligging een veiligheidssysteem aan te leggen. Dit veiligheidssysteem staat 24 uur per dag in contact met de verkeerscentrale in Wolfheze. Deze centrale kan direct ingrijpen bij pech, een ongeval of een calamiteit. Het veiligheidssysteem bestaat uit detectielussen, camera’s en matrixborden boven de weg. De detectielussen komen om de 30 meter in het wegdek en meten de snelheid van het verkeer. De camera’s signaleren incidenten, zoals een auto met pech of een ongeval. Als er iets aan de hand is, kan de centrale direct een of meerdere rijbanen sluiten via een rood kruis op de matrixborden. Op deze borden kan ook een lagere maximumsnelheid worden aangegeven, om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Toegankelijkheid bij incidenten

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen is het natuurlijk niet uit te sluiten dat er toch iets in de verdiepte ligging gebeurt. Per rijrichting is er een pechhaven voor gestrande auto’s. Dankzij het ontwerp is de verdiepte ligging goed toegankelijk voor hulpdiensten. Bij een incident zorgt de verkeerscentrale er met behulp van de matrixborden en afsluitbomen voor dat direct een of meerdere rijstroken worden afgesloten. Via de afgesloten rijstroken kunnen de hulpdiensten snel ter plekke zijn, ook tegen het verkeer in. Dit voorkomt dat een pechgeval uitgroeit tot een incident of calamiteit.

Vluchtpad

In de verdiepte ligging komt geen extra vluchtpad van 0,75 meter achter een betonnen rand (barrier), zoals nog wel in het Ontwerp-Tracébesluit was opgenomen. Uit nadere analyses is vastgesteld dat een vluchtpad ook ongewilde risico’s met zich mee kan brengen. Een vluchtpad verruimt het wegbeeld, waardoor naar verwachting de rijsnelheid in de verdiepte ligging toeneemt. Dit vergroot de kans op kop-staartongevallen. Een vluchtpad creëert bovendien een schijnveiligheid. Als bijvoorbeeld een auto stilvalt in de verdiepte ligging, maakt de aanwezigheid van een vluchtpad de verleiding groter om het voertuig direct te verlaten. Dat is levensgevaarlijk zolang er nog andere auto’s langsrijden. Het is veiliger als de weggebruikers in het voertuig blijven zitten totdat er hulp aanwezig is. De verkeerscentrale kijkt mee, sluit onmiddellijk de rijstrook af en stuurt een weginspecteur langs. Bij een groot ongeval, brand of een incident met gevaarlijke stoffen kan de verdiepte ligging voor inrijdend verkeer worden afgesloten door middel van slagbomen. Dan kan iedereen zijn auto verlaten en via de toe- en uitrit de verdiepte ligging verlaten. Voor het tussenliggende gedeelte worden twee (vlucht)uitgangen (vluchttrappen) toegepast voor beide rijbanen.

Meer informatie

Meer informatie over de veiligheid in de verdiepte ligging is te vinden in het Veiligheidsplan verdiepte ligging, met een beschrijving van de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen. De rapportage is opgesteld in nauwe afstemming met de brandweer, de politie en de ambulancezorg.


Lees ook: