canvas-Aansluiting Corpus den Hoorn

Uitgebalanceerd ontwerp maakt zuidelijke ringweg veiliger

Germen Stelpstra9 september 2014


De hele zuidelijke ringweg is zo ontworpen dat automobilisten de snelheid van 80 km/uur als passend ervaren. In dit artikel geven we een uitleg over de uitgangspunten voor de zuidelijke ringweg en de hoofdlijnen van het wegontwerp.

De belangrijkste opgave was om de zuidelijke ringweg geschikt te maken voor zowel het lokale, het interlokale als het internationale verkeer. Daarom is op het traject tussen Laan Corpus den Hoorn en Westerbroek gekozen voor een maximale snelheid van 80 km/uur. Bovendien is een weg met die snelheid binnen de beperkte ruimte in het stedelijke gebied beter inpasbaar dan 100 km/uur. Dit komt ook tegemoet aan de wens van de gemeenteraad voor een zo compact mogelijk ontwerp. Het besluit om een ontwerpsnelheid van 80 km/uur te hanteren, is genomen in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Ten westen van Laan Corpus den Hoorn is de snelheid vastgesteld op 100 km/uur, zodat er een geleidelijke overgang is naar de 130 km/uur die verderop op de A7 geldt.

Stroomweg

Met een maximumsnelheid van 80 km/uur is de zuidelijke ringweg geen autosnelweg, maar een ‘regionale stroomweg’. Hoe zo’n weg er uit moet zien, is vastgelegd in het ‘Handboek wegontwerp stroomweg’, dat in heel Nederland gebruikt wordt. Dat handboek is ook gehanteerd bij het ontwerp voor de zuidelijke ringweg. Daarom krijgt de weg over het gehele traject rijstroken van 3,10 meter breed. Dit is voldoende ruimte om het verkeer veilig en vlot te laten doorstromen. Dat geldt ook voor het vrachtverkeer en de hulpdiensten. Ook in de verdiepte ligging zijn de rijstroken 3,10 meter breed. De weg wordt dus niet ineens smaller bij het ingaan van de verdiepte ligging. Bij een regionale stroomweg hoort geen vluchtstrook. Dat is een inrichtingskenmerk van een autosnelweg vanaf 100 km/uur

.

De afbeeldingen hieronder tonen het wegprofiel van de zuidelijke ringweg en van de verdiepte ligging.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat

De doorsnede hierboven is genomen tussen de aansluiting Laan Corpus den Hoorn en de aansluiting Vrijheidsplein.We kijken richting het Julianaplein. Op dit gedeelte van de N7 heeft de rechter rijbaan twee rijstroken. Om bij onderhoud niet de gehele rechter rijbaan te hoeven stremmen is er aan de buitenzijde extra ruimte om het verkeer tijdens onderhoud doorgang te laten vinden. De extra ruimte bestaat deels uit asfalt en deels uit halfverharding.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat

Uitgekiend

Het ontwerp van de nieuwe zuidelijke ringweg is een uitgekiend ontwerp. Er zijn deskundigen aan het werk geweest op het gebied van wegontwerp, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Ook het gedrag van weggebruikers is onderzocht. Voor de belangrijkste weggedeeltes zijn de risico’s uitgebreid in kaart gebracht. Door de plannen steeds opnieuw te toetsen en waar nodig aan te passen, is het ontwerp steeds verder geoptimaliseerd. In het uiteindelijke wegontwerp versterken de vorm van de weg, de inrichting ervan en de groene omgeving elkaar. Alles is erop gericht dat de weggebruiker de snelheid van 80 km/uur als acceptabel ervaart en het gewenste gedrag gaat vertonen dat bij die snelheid past. Dat komt de veiligheid van de zuidelijke ringweg ten goede.

Parkway

Zoals gezegd draagt ook het groen bij aan een veilige weg. Langs de weg komen veel bomen, zodat de weg smaller lijkt. Verder krijgt de weg een brede middenberm met begroeiing. Dit vele groen wordt het ‘Parkway-concept’ genoemd.


Lees ook: