Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Gemeente ontvangt 52 zienswijzen over Helperzoomtunnel

John Brouwer4 december 2013Helpman/Coendersborg


4 december 2013

Bij de gemeente Groningen zijn 52 zienswijzen ingediend over het voornemen van Burgemeester en wethouders van Groningen een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een tunnel bij de Helperzoom. De ‘Helperzoomtunnel’ moet de wijken Helpman en Europapark met elkaar verbinden, ter hoogte van de Helper Brink.

De tunnel maakt deel uit van de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Die staat gepland voor de periode 2015-2020. Tijdens de ombouw van de ringweg verdwijnt de huidige spoorwegovergang tussen de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat/Esperantostraat. Die wordt gesloten met het oog op de uitbreiding van het treinverkeer tussen Groningen en Assen/Winschoten. Door de aanleg van de Helperzoomtunnel houden de wijken aan weerszijden van het spoor een verbinding voor auto's en openbaar vervoer. Ook de hulpdiensten kunnen gebruik maken van de tunnel. De tunnel wordt verboden voor vrachtverkeer.

Vervolg

B&W van Groningen gaan de ingediende zienswijzen de komende tijd bestuderen en beantwoorden. In de eerste helft van 2014 is duidelijk of de omgevingsvergunning kan worden verleend. Deze vergunning betreft een ontheffing van het bestemmingsplan. Daarna moet nog een omgevingsvergunning met bouwactiviteit worden aangevraagd. De aanleg van de tunnel is gepland voor de periode 2015-2016.


Lees ook: