Renovatie Vrijheidsplein sept 2018 (1).jpeg

Herstart renovatie viaduct Vrijheidsplein

Van 19 maart 2018 t/m 15 juli 2019

Waar?

Het viaduct van de zuidelijke ringweg over het Vrijheidsplein.

Wat?

Combinatie Herepoort gaat verder met de renovatiewerkzaamheden aan het Vrijheidsplein. Vanwege het weer is Combinatie Herepoort afgelopen december 2018 tijdelijk gestopt met de werkzaamheden.

Wanneer?

Op maandag 18 maart richten we de bouwplaats opnieuw in. Vanaf 1 april herstarten we de renovatiewerkzaamheden van het viaduct. De werkzaamheden duren tot halverwege juli.

Hinder?

Het weghakken van het beton kan geluidhinder opleveren, maar we verwachten dat het niet veel meer hinder oplevert dan het huidige geluid van het verkeer. We voeren de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Voor het verkeer is er een snelheidsbeperking op het Vrijheidsplein (30 km/uur in plaats van 50 km/uur). 
Zie ook de brief (pdf, 198 kB) (pdf, 0,5 Mb) die bij omwonenden is bezorgd.