20160613 bornholmstraat foto Jeroen van Kooten - 59_JvK_20160613_Bornholmstraat_1.jpg

Sloop en renovatie viaduct Bornholmstraat

Van 28 september 2020 t/m 31 december 2021

Waar?

Het viaduct van de zuidelijke ringweg bij de Bornholmstraat, onder andere ter plaatse van het parkeerterrein onder de zuidelijke ringweg.

Wat?

Het slopen van delen van het viaduct en het renoveren van het bestaande viaduct. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van een railing en betonnen delen van het oude viaduct en het saneren van asbesthoudende delen.

Wanneer?

Vanaf september 2020. De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van weersomstandigheden. De werktijden zijn op maandag tot zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Hinder?

  • De werkzaamheden kunnen geluidshinder geven.
  • Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, is het nodig om een deel van het parkeerterrein onder de zuidelijke ringweg bij de Bornholmstraat af te sluiten. Sinds september 2020 is de westelijke helft van het terrein afgesloten. In de periode van 8 juli tot en met 23 augustus 2021 zijn alle noordelijke parkeervakken afgesloten (zie onderstaande afbeelding). Aan de kant van de Bergenweg komt hiervoor een tijdelijke in- en uitrit.
  • UPDATE Voor werkzaamheden van de provincie Groningen aan de 'lage' brug is de Osloweg afgesloten tussen het Winschoterdiep en de Bornholmstraat vanaf maandagochtend 12 juli (06.00 uur) tot en met vrijdag 23 juli.
  • NIEUW Bornholmstraat afgesloten ter hoogte van onderdoorgang zuidelijke ringweg van 23 juli 20.00 uur tot 26 juli 06.00 uur.
  • Meer informatie over de verkeershinder in de periode van 12 juli tot 23 augustus.
    kaart-renovatie-fase2-afgesloten-parkeervakken-NL
    Afsluiting noordelijke vakken parkeerterrein Bornholmstraat van 8 juli tot en met 23 augustus 2021