streetview laan van de vrede noordzijde.jpg

Graven proefsleuven in stoep Laan van de Vrede

Van 7 december 2016 t/m 13 december 2016

Waar?

Laan van de Vrede, in de stoep aan de noordzijde van het Apollo Hotel.

Wat?

Graven proefsleuven. Dit zijn smalle gleuven die worden gegraven om onderzoek te doen. In dit geval gaat het om het opzoeken en inmeten van achtergebleven 'groutankers', die destijds gebruikt zijn voor het versterken van de bouwput van het Apollo Hotel. Omdat de grond vervuild is, wordt het werkgebied afgesloten.

Wanneer?

Van woensdag 7 december 2016 tot en met dinsdag 13 december 2016.

Hinder?

De overlast voor weggebruikers is minimaal.

Deze werkzaamheden maken deel uit van het verleggen van kabels en leidingen in de omgeving van het Julianaplein.