IMG_1188 hora siccamasingel vijvers - foto waterschap hunze en aas.jpg

Baggeren vijvers Hora Siccamasingel

Van 19 november 2018 t/m 21 december 2018

Waar?

Hora Siccamasingel in Groningen.

Wat?

Aannemer Verboon Maasland baggert de vijf vijvers om het leefgebied van vleermuizen en de waterkwaliteit te verbeteren. Hieraan voorafgaand worden de vissen in de vijvers tijdelijk verplaatst.

Wanneer?

Het afvissen van de vijvers begint op maandag 19 november en duurt één à twee weken. Het baggeren van de vijvers begint op maandag 26 november. Voor de kerst moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Hinder?

De werkzaamheden zijn in en rond de vijvers. Het bagger wordt met vrachtwagens afgevoerd via een transportroute via de Verlengde Hereweg (zie kaartje). Het verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

plattegrond transportroutes vrachtwagens afvoer bagger hora siccamasingel
De routes voor het afvoeren van het slib. Bron: Waterschap Hunze en Aa's.