canvas-IMG_1188 hora siccamasingel vijvers - foto waterschap hunze en aas

Vijf vijvers Hora Siccamasingel vanaf 26 november baggervrij gemaakt

John15 november 2018Julianaplein


Alle vijf vijvers aan de Hora Siccamasingel in De Wijert worden vanaf 26 november gebaggerd. Aanleiding hiervoor is de verplichting van Aanpak Ring Zuid om de noordelijkste van de vijf vijvers meer geschikt te maken voor vleermuizen. Waterschap Hunze en Aa’s, de beheerder van de vijvers, voert de werkzaamheden uit.

Een belangrijke voorwaarde bij de ombouw van de zuidelijke ringweg is dat de leefgebieden van beschermde diersoorten in de omgeving zo veel mogelijk in stand blijven. Een maatregel om dat te bereiken, is het baggeren van de noordelijkste vijver aan de Hora Siccamasingel (achter het Gomarus College). Bij het baggeren wordt slib weggehaald, waardoor het water dieper wordt. In de zomer ontstaat er daardoor minder kroos, wat leidt tot meer insecten boven het water en dus meer voedsel voor de vleermuizen.

Sliblaag

Waterschap Hunze en Aa’s laat aanvullend hierop ook alle andere vijvers aan de Hora Siccamasingel baggeren. Het doel hiervan is om de waterkwaliteit zo veel mogelijk te verbeteren. Het baggeren vergroot de levensruimte voor de waterdieren en verbetert de kwaliteit van het water. In de afgelopen jaren is op de bodems van de vijvers een forse sliblaag ontstaan. Dit komt vooral door het inwaaien van bladeren en het afsterven van waterplanten. Een te dikke sliblaag hindert niet alleen de aanwezige planten en dieren in de vijvers, maar heeft ook invloed op de kwaliteit van het water. De afbraak van blad en waterplanten vraagt namelijk om zuurstof. Bij een tekort hieraan komen allerlei dieren zoals vissen, amfibieën en kleine waterdiertjes in gevaar. Door de sliblaag weg te nemen, verbetert de leefomgeving van de waterdieren.

Baggeren

Op maandag 19 november starten beroepsvissers, met ondersteuning van de Sportvisserij Groningen Drenthe, met het leegvissen van de vijf vijvers. De vissen worden tijdelijk verplaatst naar andere vijvers in de omgeving. Het afvissen duurt één tot maximaal twee weken. De aannemer begint op maandag 26 november met het baggeren van de vijvers die leeggevist zijn. De verwachting is dat de werkzaamheden in de week voor kerst zijn afgerond. Omwonenden hebben een nieuwsbrief ontvangen van het waterschap.

Hinder

Aannemer Verboon Maasland probeert overlast zo veel mogelijk te voorkomen. De werkzaamheden zijn in en rond de vijvers. Het bagger wordt met vrachtwagens afgevoerd via transportroutes via de Verlengde Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan. Het verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.


Lees ook: