46_JvK_20160613_Esparantoskruizing_1.jpg

Aanleg waterleiding Waterloolaan - Esperantostraat

Van 26 juni 2017 t/m 4 augustus 2017

Waar?

Esperantostraat en Waterloolaan.

Wat?

Waterbedrijf Groningen legt een waterleiding aan met een gestuurde boring onder het spoor door.

Wanneer?

Van 26 juni t/m 4 augustus 2017.

Hinder?

Omwonenden kunnen geluidsoverlast ondervinden van de werkzaamheden.
De kruising Meeuwerderweg / Esperantostraat is gedeeltelijk afgezet voor het opstellen van de boorinstallatie. De aansluiting van de Meeuwerderbaan op de Meeuwerderweg en Esperantostraat is helemaal afgesloten. Fietsers kunnen ten tijde van de werkzaamheden geen gebruik maken van het fietstunneltje tussen de Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat (het 'gouden' tunneltje).
De Waterloolaan is gedeeltelijk afgezet voor het uitleggen van de buis die onder het spoor door getrokken moet worden. In deze straat geldt ten tijde van de werkzaamheden een parkeerverbod.
De omleidingsroutes zijn met borden aangegeven.

Update 6 juli 2017: De containers voor glas en papier langs de Waterloolaan, ter hoogte van de Sterrebosstraat, zijn tot en met 19 juli niet bereikbaar.

Inloopspreekuur

Aannemer Alsema plaatst een directiebouwkeet ter hoogte van de fietstunnel aan de Esperantostraat-zijde. Vanaf woensdag 28 juni kunt u hier iedere woensdag van 08.00 uur tot 09.00 uur terecht voor meer informatie en eventuele vragen over de werkzaamheden.