canvas-JvK_20160614_PerryHennen_1

Vragen aan de expert: Perry van der Henne over kabels en leidingen

Sanne Heesterbeek4 juni 2015


Sinds de zomer van 2015 wordt gewerkt aan het verplaatsen van kabels en leidingen in de buurt van de zuidelijke ringweg. Het gaat om vele kilometers drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en gas- en rioolbuizen. Deze liggen namelijk in de weg voor de toekomstige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, die eind 2016/begin 2017 starten. Een vraaggesprek met Perry van der Henne van Aanpak Ring Zuid.

Hoe kan er dat er zo veel kabels en leidingen in de buurt van de zuidelijke ringweg liggen?

"Kabels en leidingen mogen niet onder gebouwen worden aangelegd, want ze moeten altijd bereikbaar blijven, bijvoorbeeld bij storingen. Daarom liggen ze vaak langs wegen en viaducten. Parallel aan de zuidelijke ringweg liggen dan ook belangrijke transportleidingen voor onder andere drinkwater, gas, elektriciteit en afvalwater. En op sommige plekken kruisen deze de zuidelijke ringweg."

Waarom kunnen ze niet gewoon blijven liggen?

"Ze liggen in de weg, want de ringweg wordt deels verdiept aangelegd en schuift een klein stukje op naar het zuiden. Ook bij de grote ingrepen aan het Julianaplein en het Vrijheidsplein liggen kabels en leidingen op plekken waar straks wordt gebouwd."

Is er bij het maken van de plannen geprobeerd de kabels en leidingen zo veel mogelijk te vermijden?

"Daar is wel naar gekeken, maar het bleek onmogelijk. Net als in de rest van Nederland ligt de grond vol. Wat je ook doet, je stuit altijd op kabels en leidingen. Aan beide zijden van de zuidelijke ringweg liggen dikke pakketten."

Waarom is het nodig de kabels en leidingen van tevoren te verleggen? Waarom kan dat niet tegelijkertijd met de werkzaamheden voor de weg?

"Soms zijn de oude kabels en leidingen opnieuw te gebruiken en worden ze een klein stukje verplaatst. Maar meestal moeten de bestaande kabels en leidingen op een heel andere plek komen en worden ze vervangen door nieuwe. Je moet dan eerst de nieuwe kabels en leidingen aanleggen en in gebruik nemen voordat je de oude weghaalt. We kunnen niet de stad enkele weken zonder stroom of drinkwater laten zitten."

Wie gaat de kabels en leidingen verplaatsen?

"Tot de start van de ombouw doen de netwerkbeheerders dat zelf. Waterbedrijf Groningen zorgt voor het verleggen van de drinkwaterleidingen. Enexis gaat de kabels en leidingen voor gas en elektriciteit verplaatsen. De gemeente Groningen verlegt de riolering. En dan zijn er nog andere beheerders zoals KPN en Ziggo, die in het gebied kabels hebben voor communicatie. Samen met alle beheerders maken we plannen om de werkzaamheden waar mogelijk te combineren."

Waar gaan de kabels en leidingen naartoe?

"In sommige gevallen schuift de ligging een klein stukje op. Maar vaak is een compleet nieuwe route nodig. De netwerkbeheerder legt dan eerst de nieuwe kabels en leidingen aan. Nadat deze zijn aangesloten op het netwerk, worden de oude verwijderd. Er komen dus nieuwe routes en daarom zijn er ook werkzaamheden in de wijken nabij de zuidelijke ringweg, zoals de Grunobuurt."

Hoe lang duurt het verleggen in totaal?

"Het verleggen is begonnen in de zomer van 2015, zodat eind 2016/begin 2017 de eerste werkzaamheden aan de ringweg kunnen beginnen. Maar dan zijn nog niet alle kabels en leidingen verlegd. In totaal duurt de hele ondergrondse operatie drie à vier jaar. Dit is ook afhankelijk van de precieze planning die de opdrachtnemer van de zuidelijke ringweg maakt."

Wat gaat het verkeer hiervan merken?

"Het streven is de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het verkeer op de ringwegen zal hier weinig hinder van ondervinden. Maar in de stad is het onvermijdelijk dat het verkeer op sommige momenten en op sommige plekken wordt omgeleid. Samen met Groningen Bereikbaar, de gemeente en de netwerkbeheerders zorgen we ervoor dat alles in de stad te allen tijde goed bereikbaar blijft."

En omwonenden?

"Voor een deel van de werkzaamheden hoeft niet gegraven te worden. Maar sommige straten moeten tijdelijk worden opengebroken. Dat is vervelend, want de bewoners van die straten kunnen tijdelijk minder gemakkelijk bij hun huis komen. En soms moeten ze tijdelijk de auto verderop parkeren. De werkzaamheden kunnen ook geluidsoverlast geven. We gaan omwonenden ruim op tijd informeren, zodat ze weten waar ze aan toe zijn."

Lees hier meer over de technieken die gebruikt worden bij het verleggen van kabels en leidingen.

Bekijk hier de werkzaamheden in 2017 bij het Julianaplein </a>en het <a class="ck-download" href="/uploads/fckconnector/9775e68f-9aba-414d-a112-bf1ff2092e37" >Vrijheidsplein (pdf, 1.6 MB).

Uw vraag?

Heeft u een vraag die hierboven nog niet is beantwoord? Stel uw vraag dan via de reacties hieronder.


Lees ook: