canvas-JvK_20131004_HelmerZweep_3

‘Vol vertrouwen, maar eerst zien dan geloven.’

John22 oktober 2013Oost


Bedrijventerrein Zuidoost heeft dagelijks op werkdagen een verkeersstroom van maar liefst 25.000 mensen te verwerken. Er zijn meer dan duizend bedrijven gevestigd. Hoe kijken deze ondernemers aan tegen de plannen voor een betere bereikbaarheid van Groningen? Dat vroegen we aan ondernemer Helmer Zweep, een van de bestuursleden van ondernemers uit het bedrijvenpark.

VBZO

Helmer Zweep is 59 jaar, komt uit Groningen en heeft al 25 jaar een binnenvaartbedrijf in Bedrijvenpark Zuidoost. Hij is lid van het bestuur van VBZO (Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost), waarin hij samen met Gert Sanders en Peter Stavasius over de opwaardering van het bedrijventerrein gaat. Daarnaast zitten zij in het overlegorgaan van Aanpak Ring Zuid.

Praten over plannen

Zweep vertelt dat Bedrijvenpark Zuidoost met 1000 tot 1100 bedrijven een van de grootste bedrijventerreinen van Nederland is. "Er is hier sprake van een verkeersstroom van 25.000 mensen per dag. Ik vind het interessant, maar het is ook noodzakelijk dat er over de plannen gepraat wordt. Ik vind dat je de verantwoordelijkheid moet nemen om mee te willen denken en gesprekspartner van de gemeente te zijn. We hebben ook een verkeersdeskundige onderzoek laten doen."

Oplossing voor problemen

Een probleem dat nu vaak optreedt, zijn de openstaande bruggen over het Winschoterdiep. Deze bruggen staan vaak open en dit zorgt voor verkeersopstoppingen. In het ontwerpplan voor de zuidelijke ringweg wordt hier een oplossing voor geboden: extra op- en afritten bij de Kielerbocht.

Bedrijventerrein Zuidoost krijgt een betere aansluiting op de ringweg. De plannen betreffen een nieuw kruispunt voor de Bornholmstraat en de Sontweg, aansluiting met de Berlagebrug en de nieuw aan te leggen Sontbrug. ’’Ik vind het geweldig’’, zegt Zweep. ‘’Het is een opwaardering van de omgeving. Het zorgt voor een betere bereikbaarheid en een fatsoenlijke uitstraling. Bereikbaarheid is voor een bedrijventerrein ontzettend belangrijk.’’

Meedenken

Leden van VBZO denken positief mee en zijn blij met de ontwikkelingen zoals die nu zijn voorgesteld in het ontwerpplan. Er wordt ook meegedacht over de opbouwfase. ‘’Wie mooi wil gaan, moet pijn doorstaan. Je ontkomt er niet aan dat er tijdens de opbouwfase een lange periode verkeersproblemen ontstaan. We zijn ook in overleg met Groningen Bereikbaar om tijdens de opbouwfase zo veel mogelijk mee te denken, mee te praten en oplossingen te zoeken. Oplossingen kunnen zijn: andere werktijden, de logistiek aanpassen, stimuleren van samen reizen en openbaar vervoer. Ik denk dat de nieuwe situatie de moeite waard is. We zijn vol vertrouwen, maar: eerst zien dan geloven. We hebben wel het idee dat we serieus worden genomen door de projectgroep en de gemeente.’’


Lees ook: