canvas-JvK_20140209_FrankMenger_3

‘Dit plan is een gifcocktail!’

Sanne Heesterbeek20 maart 2014Julianaplein


De dokter schrijft een verkeerd medicijn voor, waar de patiënt niet van geneest. Zo ziet Frank Menger de aanpak van de zuidelijke ringweg. Hij is fel tegen het huidige plan. Het gebrek aan budget en de besparing op veiligheidsmaatregelen zijn ingrediënten voor een gifcocktail. Frank Menger voorziet dat het project “uit de klauwen gaat lopen.”

Frank Menger is 42 jaar en woont aan de Vondellaan. Menger is altijd al geïnteresseerd geweest in verkeersstromen. Hij heeft de mbo-opleiding Transport en logistiek gedaan en heeft sindsdien altijd in die wereld gewerkt. Hij heeft zich veel bezig gehouden met ruimtelijke planologie en openbaar vervoer. Sinds het begin van de plannen voor de aanpak van de zuidelijke ringweg, volgt Menger het proces op de voet. Daarnaast is hij naar eigen zeggen het hoofdaanspreekpunt voor bewoners van de wijk De Wijert als het om de zuidelijke ringweg gaat.

Noord/Zuidlijntaferelen

Volgens Menger zit er een groot probleem in de basis van het plan, die in 2008/2009 al is gelegd. “Het budget dat is vrijgemaakt voor dit project is veel te laag,” zegt Menger. “Gemiddeld wordt in Nederland voor dit soort projecten 1 miljard euro vrijgemaakt. De zuidelijke ringweg van Groningen moet het met een kleine tweederde van dat bedrag doen. Dat dit bedrag is vastgesteld door Den Haag, getuigt van gebrek aan kennis over de locatie en de werkelijke kosten voor een project als dit. De projectgroep wil deze klus er voor 1 januari 2015 doorheen hebben. Dan worden de Europese normen wat betreft luchtkwaliteit en geluid drie of vier keer zo streng. Dit project heeft alle kenmerken van een haastklus. En dat gaat in de uitvoering uit de klauwen lopen. Dit gaat zich uiten in Noord/Zuidlijntaferelen: verzakking en lekkages. Daar komt het probleem van de aardbevingen rondom Groningen nog bij. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Dus de veiligheidsmarges zijn minimaal, die zouden maximaal moeten zijn.”

Hereweg

Een onderdeel van het plan is dat de directe aansluiting van de ring op de Hereweg verdwijnt. De Vondellaan wordt verruimd en daar zullen dagelijks meer auto’s overheen rijden. “We krijgen een snelweg in plaats van een ringweg. De Hereweg wordt niet aangesloten op de ring en dat zou wel moeten. Ik krijg dat verkeer straks hier langs mijn deur in de Vondellaan. Die is er, ook met de geplande aanpassingen, niet op gebouwd. Daarnaast is mijn ervaring dat het aantal extra auto’s dat langs een weg als de Vondellaan zal gaan, na dergelijke verbouwingen, flink wordt onderschat.”

Meer geld

Frank Menger is van mening dat er meer geld vrijgemaakt moet worden voor dit project. “Het herstellen van problemen als verzakking gaat veel meer geld kosten als je dat later moet doen. Je kunt direct een stevige constructie bouwen. Het geld is er wel, als je maar op de juiste deuren klopt. En als er meer geld beschikbaar zou komen, moet de huidige projectgroep van de zaak afgehaald worden. Dan moet er een frisse start gemaakt worden.” Als een hoger budget niet mogelijk is, pleit Menger ervoor om alleen het middendeel aan te pakken, tussen het Julianaplein en het Europaplein. Menger: “Dan zijn de veranderingen wel goed en veilig en wordt het grootste knelpunt opgelost. Het Europaplein en het Vrijheidsplein komen dan later aan de beurt.”

Reactie projectorganisatie

Voor het milieueffectrapport (MER) voor de ombouw van de zuidelijke ringweg zijn vastgestelde wijzigingen in wetgeving meegenomen. Dat betekent onder meer dat per 1 januari 2015 moet worden voldaan aan nieuwe (strengere) Europese eisen voor luchtkwaliteit. Dat gebeurt met dit plan.

Het klopt dat een deel van de Vondellaan in de toekomst een stuk drukker wordt. Dat komt door de geplande nieuwe aansluiting van de Vondellaan op de zuidelijke ringweg. Dit (noordelijke) gedeelte van de Vondellaan wordt daarom opnieuw ingericht. Er blijft een verbinding tussen de Hereweg en de zuidelijke ringweg. De huidige op- en afritten verdwijnen. Daarvoor in de plaats wordt een verbindingsweg aangelegd tussen de Hereweg en de Brailleweg, parallel aan de Maaslaan.

Voor de ombouw van de ringweg is een budget beschikbaar van 624 miljoen euro (prijspeil 2007). Dat budget wordt jaarlijks geïndexeerd en loopt dus elk jaar iets op. Van dat geld kunnen alle benodigde werkzaamheden voor het project worden gedaan, rekening houdend met alle wettelijke voorschriften op elk gebied. Dus ook op het gebied van veiligheid.

Tot besluit: de uitvoering van het werk aan de zuidelijke ringweg begint op zijn vroegst in 2015. De werkzaamheden gaan ongeveer vijf jaar duren. Het streven is het plan voor de ombouw in het tweede kwartaal van 2014 af te ronden. Dan kan de minister van Infrastructuur en Milieu het zogenaamde Tracébesluit nemen: het besluit waarmee zij het plan vaststelt. Daarna kan de voorbereiding van de uitvoering van het project van start gaan.


Lees ook: