canvas-JvK_20140128_TrinetteJanssen_3

‘Er mag geen centimeter fietspad verloren gaan!’

Sanne Heesterbeek6 maart 2014Zuiderplantsoen


Beperking van fijn stofuitstoot en het behoud van fietspaden. Daar vecht milieu-activiste Trinette Janssen voor. Volgens de plannen wordt de zuidelijke ringweg deels verdiept aangelegd. Daar komen drie deksels overheen te liggen. Janssen maakt zich zorgen om de concentraties fijn stof die tussen de deksels vrijkomen. Daarnaast hoopt zij op het behoud van fietspaden: dit voorkomt een hoop uitstoot van fijn stof.

Trinette Janssen (74) woont sinds 1976 in de Oosterpoort en is vrijwilligster voor Milieudefensie Groningen. Ze heeft veel verstand van luchtverontreiniging. Over dit onderwerp maakt ze folders, spreekt ze met wethouders en bezoekt ze wetenschappelijke congressen. Ze heeft zelfs op een aantal plaatsen in de stad buisjes opgehangen om het gehalte aan stikstofdioxide vast te stellen. Ze voert ook campagne tegen houtkachels, die ontzettend slecht zijn voor het milieu. Een andere bron van luchtverontreiniging is het verkeer. Dat is de reden dat Janssen ook heeft ingesproken op de plannen van Aanpak Ring Zuid.

Tunnel

Tijdens de eerste inspraakronde heeft Janssen ervoor gepleit de zuidelijke ringweg door een tunnel te laten gaan. Wanneer alle auto’s door een tunnel zouden rijden, zou al het fijn stof afgezogen kunnen worden en zouden buurtbewoners geen last hebben van het verkeersgeluid. Dit idee bleek niet binnen het budget te vallen. "Het alternatief van een tunnel is niet goed als optie onderzocht", vindt Janssen. "De projectorganisatie heeft gekeken naar het graven van een tunnel, terwijl het boren van een tunnel goedkoper is. Ik vind het jammer dat ze deze optie er niet bij hebben geleverd."

Deksels

Toen het idee van de tunnel van de baan was, is Janssen zich in de tweede inspraakronde gaan richten op het optimaliseren van het plan. Zo heeft zij bijvoorbeeld kritiek op de deksels die over de ringweg komen te liggen. Janssen: "Langs de openingen van de deksels komt het fijn stof geconcentreerd naar buiten. Dat is niet gezond. Medici noemen dit soort fijn stof een killer. Ik zou graag zien dat er betere begroeiing langs de deksels komt. Dat is niet alleen visueel mooier, maar ook gezonder omdat dit het fijn stof enigszins tegenhoudt. Met de nadruk op enigszins."

Fietspaden

Een ander belangrijk punt voor Janssen is het behoud van de fietspaden. "Als we ons zo veel mogelijk op de fiets verplaatsen, beperken we de uitstoot van fijn stof. Er mag geen centimer fietspad verloren gaan, integendeel! Dit is heel belangrijk voor het milieu. Ik moet ook vaak naar de Randstad voor Milieudefensie, dan ga ik altijd met de trein. Dat scheelt zoveel fijn stof!"

Reactie projectorganisatie

We hebben begrip voor de zorgen van mevr. Janssen. Wel willen we benadrukken dat ook ter hoogte van de openingen tussen de deksels de concentraties van fijn stof en stikstofdioxide ruim onder de wettelijke normen blijven. De komende jaren wordt de lucht in heel Nederland schoner. Dat is het effect van de steeds strengere eisen aan bijvoorbeeld industrie en landbouw. Hierdoor zal ook de lucht rond de zuidelijke ringweg schoner worden. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstuk 8 en bijlage 4.1 van het Milieueffectrapport. Beide documenten zijn op deze website te vinden in de bibliotheek.


Lees ook: