canvas-JvK_20140221_ErikNeef_1

‘Kijkend naar het totaalbelang ligt er iets heel moois.’

John13 maart 2014


Mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Op die gebieden behartigt de ANWB de belangen van de leden. De doorstroming van het verkeer rondom Groningen hoort daar ook bij. Binnen de ANWB heeft het grote aantal leden verschillende belangen. Eric Neef kijkt naar het totaalplaatje en vertelt wat hij van de plannen vindt.

Eric Neef is sinds 2010 werkzaam als regio manager public affairs bij de ANWB. Hij is verantwoordelijk voor de drie noordelijke provincies. Voor de leden van de ANWB onderhoudt hij contacten met onder andere gemeenten, provincies, natuurorganisaties en andere belangenorganisties. De ANWB houdt zich bezig met recreatie, toerisme, verkeer, vervoer. Daar hoort dit tracé ook bij.

Belangen

Eric Neef denkt vanuit de ANWB-leden. Daarin spelen meerdere belangen mee. “Je kan ANWB-lid zijn maar daarnaast ook bewoner van de Maaslaan,” zegt Neef. “Dat is weer anders dan een ANWB-lid dat wel direct Groningen voorbij wil rijden. Ik probeer alle belangen in de gaten te houden. Ik kijk vooral naar het totale belang. Hoe ziet het totaalplaatje van de stad er uit? Het projectbureau heeft ons binnen het platform weggebruikers mee laten kijken en mee laten denken bij ontwerpen. Daardoor begrijp ik ook beter waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt.”

Samenspraak

Neef zou het bijvoorbeeld zelf heel mooi vinden als het Winschoterdiep weer bevaarbaar wordt. Om technische redenen is dat geen goed idee en moet er toch gekozen worden voor de weg. ”Er gelden een hoop normen en regels. Niet iedereen heeft dat in de smiezen. Dat geldt ook voor het verdwijnen van de op- en afrit van de Hereweg. Om technische redenen verdwijnen die. Er zijn mensen die zeggen dat dit het plan is en er niks aan veranderd kan worden. Dat wil ik weerspreken. De projectgroep heeft veel mensen bij het ontwerp betrokken. Daardoor komen er een heleboel ideeën op tafel. Er wordt heel serieus naar andere ideeën gekeken”

Visualisaties

Kijkend naar de normen, regels, beperkingen en belangen van verschillende partijen vindt Neef dat er iets heel moois ligt. Het gaat tenslotte om een goede doorstroming. “Ik vind het ook heel mooi dat je op de site visualisaties kunt zien. Je moet je bedenken dat je een vreemde bent op de nieuwe weg. Je moet het vanuit de gebruiker lezen. Je kunt je op die weg bevinden op de site. Hoe gaat het eruit zien, waarom verandert het en is het echt nodig? Het is heel moeilijk om een ontwerp te lezen. Als je dat op die manier kan visualiseren gaat het veel meer spreken en veel meer leven.”

Bouwfase

Neef denkt dat de ANWB ook een rol kan gaan spelen in de afwikkeling van het proces tijdens de bouwfase wat betreft het geleiden van het verkeer, het informeren over files en mensen adviseren waar ze beter langs kunnen gaan. “We werken met heel veel mensen samen en we kunnen mensen op straatniveau informeren over de knelpunten in het verkeer. Onder andere via de anwb app. Als je die informatie van te voren beschikbaar hebt, kun je alvast een andere route kiezen. Dan ontlast je de weg. Samen met Groningen Bereikbaar kunnen we er mooie dingen mee doen.”


Lees ook: