canvas-JvK_20151110_JohanPostma

Johan Postma (projectleider Bereikbaarheid): "Veel wegen leiden naar een bereikbaar Groningen!"

GH+O Communicatie1 augustus 2017


Met de aanpak ‘Minder Hinder’ zorgen we er samen met Groningen Bereikbaar voor dat de stad tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg zo goed mogelijk toegankelijk blijft. Wat u daar de komende tijd van merkt? Dat weet Johan Postma, projectleider Bereikbaarheid van Aanpak Ring Zuid.

‘Minder Hinder’ klinkt goed. Wat is het precies?

“De aanpak ‘Minder Hinder’ is een slimme manier van werken waarmee we de stad tijdens de bouwwerkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar houden. En nog belangrijker: we proberen de overlast voor verkeer, bedrijven en omwonenden te beperken. Daarbij werken we intensief samen met Groningen Bereikbaar volgens een vijfstappenplan.”

Hoe zien die stappen eruit?

“De eerste stap is ‘slim plannen’. Groningen Bereikbaar zorgt ervoor dat de verschillende bouwprojecten in en rondom de stad elkaar letterlijk en figuurlijk niet in de weg zitten. Zo werkt ProRail bijvoorbeeld tegelijkertijd aan het spoor, waardoor treinreizigers soms met vervangend busvervoer moeten reizen. Dit busvervoer gaat via onze wegen en omleidingen. De werkzaamheden op die trajecten stemmen we daarom zorgvuldig met elkaar af. Slim plannen betekent óók dat we rekening houden met grote evenementen in de stad. Denk aan voetbalwedstrijden van FC Groningen of het Bevrijdingsfestival. Op die dagen kunnen we beter geen wegen blokkeren.”

Wat zorgt verder voor minder hinder?

“Stap twee is ‘slim bouwen’. Combinatie Herepoort legt op drie locaties tijdelijke wegen aan, zodat het verkeer om de bouwplaats heen rijdt. Op andere plekken leiden we het verkeer om. Dat is stap drie: ‘slim omleiden’. Deze valt samen met stap vier: ‘tijdig informeren’. Langs alle wegen heeft Groningen Bereikbaar digitale informatieborden geplaatst. Ook via social media en de website vertellen we mensen over de omleidingen. Stap vijf is de meest uitdagende: ‘slim reizen’.”

“We willen het aantal auto’s tijdens de spits verminderen door goede alternatieven te bieden en deze onder de aandacht te brengen bij de reizigers."

Johan Postma

Waarom moeten we slim reizen?

“We willen het aantal auto’s tijdens de spits verminderen door goede alternatieven te bieden en deze onder de aandacht te brengen bij de reizigers. Samen met Groningen Bereikbaar stimuleren de vijfenzeventig grootste werkgevers in Groningen werknemers slim te reizen en slim te werken. Op de fiets naar het werk, met het openbaar vervoer, buiten de spits reizen of een aantal dagen thuiswerken. Medewerkers kunnen via diverse acties de alternatieven proberen, bijvoorbeeld met de ‘OV-probeerkaart’. Daarmee kunnen mensen drie weken gratis reizen met het openbaar vervoer. Veel bussen en treinen zitten tijdens de spits echter al vol met studenten. Groningen Bereikbaar onderzoekt daarom met de onderwijsinstellingen of studenten en scholieren vaker buiten de spits kunnen reizen, of met de fiets. Bijvoorbeeld door anders te roosteren of met aanbiedingen voor een e-bike.

Levert ‘Minder Hinder’ ook iets op voor bedrijven en omwonenden?

“Absoluut. Zij vragen zich vooral af: hoe komen mijn bezoekers en ik straks bij mijn voordeur? Samen met Groningen Bereikbaar zitten we regelmatig bij ondernemers- en buurtverenigingen aan tafel. Met elkaar bedenken we nieuwe ideeën waar we zelf niet meteen aan hadden gedacht, zoals slimme omleidingen. Bewoners en bedrijven kennen hun buurt immers het beste. Zo blijkt elke keer weer: er zijn vele wegen die naar een bereikbaar Groningen leiden.”

Kan iedereen bij jullie aankloppen met een goed idee voor minder hinder?

“Jazeker. Wij willen graag dat ondernemers en omwonenden met ons meedenken, om de overlast te beperken. Dus heb je een idee, deel het met ons!”


Lees ook: