canvas-20201006_JvK_Martin_Jan_381

Jan Kamstra en Martin Piersma, coördinatoren grondstromen bij Combinatie Herepoort: ‘We houden nauwkeurig bij waar alle grond naartoe gaat’

VONC12 november 2020Oost


Binnen het project Aanpak Ring Zuid wordt heel wat grond afgegraven. Waar moet je allemaal rekening mee houden als je grond gaat verplaatsen? Martin Piersma (27) en Jan Kamstra (63), coördinatoren grondstromen bij Combinatie Herepoort, weten daar alles van.

Het uitgangspunt bij Aanpak Ring Zuid is zo veel mogelijk hergebruik van het materiaal binnen het gebied, vertelt Jan. “Dat is goedkoper, en beter voor het milieu. Als er ergens grond vrij komt, bijvoorbeeld bij het afgraven van de verdiepte ligging, kijken we waar we die binnen het project nuttig kunnen toepassen.”

Vraag en aanbod

Jan en zijn collega Martin fungeren als ‘matchmaker’ tussen vraag en aanbod. Jan: “Zodra er binnen het project aanbod van grond is, kijken we waar vraag is. Bijvoorbeeld op een plek waar een nieuwe op- of afrit komt. We gebruiken afgegraven materiaal ook als opvulling van de voormalige Skivijver bij de Europaweg. Daarnaast kunnen we de grond benutten om de ondergrond op een bepaalde locatie te verzwaren, zodat die kan inklinken. Bruikbare grond waar niet direct een bestemming voor is, gaat tijdelijk naar een van de drie gronddepots binnen het project.” Meer weten over de bestemming van afgegraven grond? Lees dan het artikel Slimme vraag: waar gaat de afgegraven grond naar toe?

Schone grond

Het grootste deel – zo’n 90 procent – van de vrijkomende grond is schoon en toepasbaar in de wegenbouw. Martin: “Schone grond mogen we vrij hergebruiken in het project zelf. Een deel van de afgegraven grond is niet geschikt voor hergebruik binnen het project, maar wel daarbuiten. Klei en leem bijvoorbeeld voeren we af naar een geschikte locatie elders. Een klein deel van de afgegraven grond is vervuild met bijvoorbeeld olie en voldoet niet aan de normen voor hergebruik. Dat deel gaat naar een verwerkingsbedrijf, dat de grond reinigt.”

Wettelijke eisen

De verantwoordelijkheid voor de grondstromen houdt meer in dan alleen de meest geschikte plek zoeken voor een hoeveelheid grond. “We moeten voldoen aan strenge wettelijke eisen”, vertelt Martin. “Voordat je grond verplaatst, moet je bodemonderzoek doen. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om alle grondstromen nauwkeurig te registreren en te melden bij de afdeling Milieu van de gemeente Groningen. We worden daar ook op gecontroleerd.”

Kennis

De grond maximaal benutten volgens de geldende milieuregels is een mooie uitdaging, vindt Jan. “Ons werk is leuk en complex. We houden ons bezig met de bodem in de ruimste zin van het woord. In de 20 jaar waarin ik in de milieubranche werkzaam ben, heb ik veel kennis opgedaan. Die kennis neem ik mee in het werk en geef ik door aan Martin.”

Daadkrachtig

Martin vindt het prettig om zo’n ervaren collega naast zich te hebben. “Toen ik hier begon, had ik geen ervaring in milieuland. Ik leer van Jan. De afwisseling in het werk is mooi. ’s Ochtends om zeven uur weet je niet hoe je dag precies gaat lopen. Wij bemiddelen tussen ieders belangen; de ene uitvoerder heeft iets nodig, de andere wil iets kwijt. Wij beoordelen wat het beste waar past, en of dat binnen de richtlijnen valt. Ik ben wel daadkrachtig. Als iets niet volgens de regels gaat, zal ik niet schromen om te zeggen dat het anders moet.” Jan, lachend: “Daarin verschillen we. Waar Martin meer vermanend is, kom ik vaak met een oplossing.”