canvas-202009 luchtfoto hl wixchersstraat grond - foto RWS 0J9A8460 bijgesneden

Slimme Vraag: waar gaat de afgegraven grond naar toe?

John29 september 2020


Bij de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg komt heel wat grond vrij. Zoals nu bij het afgraven van de verdiepte ligging. Wat gebeurt er met die grond?

Uitgangspunt bij Aanpak Ring Zuid is om de vrijgekomen grond zo veel mogelijk te hergebruiken. Op sommige plekken moeten we grond afgraven, bijvoorbeeld bij de verdiepte ligging. Op andere plekken moeten we juist extra grond aanleggen, zoals bij nieuwe op- en afritten. Hergebruik is goedkoper en het scheelt heel wat transportkilometers.

202009 duo zand grond foto RWS - 0J9A8457 (1)
Bij de aanleg van de verdiepte ligging moet veel grond worden afgegraven, zoals hier bij de Kempkensberg. Foto: Rijkswaterstaat.

Als er grond vrijkomt, bijvoorbeeld uit de verdiepte ligging, wordt er gekeken waar op dat moment grond nodig is binnen het project. De grond kunnen we bijvoorbeeld gebruiken voor het verbreden van de ringweg en voor de bouw van nieuwe op- en afritten. Ook kunnen we afgegraven grond gebruiken voor het dempen van een deel van de skivijver bij de Europaweg. Deze vijver wordt wat smaller gemaakt, omdat hier een nieuwe afrit wordt gebouwd. Verder kunnen we de grond tijdelijk gebruiken als ‘voorbelasting’. Dat is een laag extra grond die we aanbrengen bij nieuwe wegen en op- en afritten om het inklinken van de ondergrond te versnellen.

202009 luchtfoto skivijver europaweg foto Rijkswaterstaat - 0J9A8404 (1)
Afgegraven grond uit de verdiepte ligging wordt onder andere gebruikt voor het gedeeltelijk dempen van de skivijver bij de Europaweg. Foto: Rijkswaterstaat.

Gronddepots

Afgegraven grond waar niet direct een nieuwe bestemming voor is, kunnen we tijdelijk opslaan. Daarvoor hebben we drie ‘gronddepots’. Aan de westzijde van ons project bij het Van der Valk-hotel in Hoogkerk, aan de zuidzijde bij de Duinkerkenstraat en aan de oostzijde bij de Kieler Bocht (bedrijventerrein Eemspoort).

Milieutechnisch onderzoek

Voordat grond mag worden verplaatst, moet het worden onderzocht. Zo wordt eerst een milieutechnisch onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de grond. Hierbij wordt ook gemeten hoeveel PFAS er in de grond zit. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Grond waarin PFAS voorkomt, mag niet naar een plek worden gebracht waar minder PFAS in de bodem zit. Grond met te veel PFAS mag niet worden hergebruikt. Deze grond voeren we af naar een erkende verwerker.

Weegbrug

Als de grond in orde is, wordt deze met grote graafmachines in vrachtwagens geschept. Is de vrachtwagen volgeladen, dan wordt op een weegbrug de precieze hoeveelheid grond gewogen. De chauffeur kan het gewicht via een app op zijn telefoon aflezen en doorgeven. Zo weten we precies hoeveel grond er van de ene naar de andere plek gaat en welke grond in we in de gronddepots hebben opgeslagen.

90 procent

Ongeveer 90 procent van de grond die vrijkomt, kunnen we binnen het project Aanpak Ring Zuid hergebruiken. Een klein deel van de grond is niet te gebruiken. Bijvoorbeeld de verontreinigde grond. Daarnaast is er grond, zoals klei en leem, die civieltechnisch gezien te ‘slecht’ is voor het project. Deze grond wordt buiten het project hergebruikt.

20200723 laan corpus den hoorn grond -0 foto Raymons Bos - LR Update ARZ 23.7.2020 - Foto ID-9245887
Foto: Raymond Bos.

Lees ook: